English
Favoriter
  1. Miljönytta med Svanen

Miljönytta med Svanen

Svanen har sedan 30 år påverkat branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Det handlar till exempel om att minska utsläpp av växthusgaser, så klimatförändringarna kan begränsas i tid. Att skydda våra ekosystem från farliga kemikalier och inte minst att minska vår konsumtion och resursanvändning.

Här är tre exempel på hur Svanenmärka varor och tjänster bidrar till konkret miljönytta.

Klimatsmart renovering minskar utsläpp motsvarande Borås alla bilar

Att spara in på energi är en av de viktigaste åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen som bidrar till den globala uppvärmningen. Därför är energieffektivisering i fokus i Svanens krav för renovering av fastigheter. En riktig energitjuv är alla bostäder, som byggdes under miljonprogrammet på 1960–70-talet. De behöver idag renoveras för att bli mer energieffektiva. Om de skulle renoveras med Svanens kriterier skulle det motsvara minskade koldioxidutsläpp från 57 000 bilar under ett år. 57 000 bilar är ungefär lika många bilar som det finns i Borås.

Förutom energieffektivisering av fastighetens energiförbrukning så fokuserar Svanens kriterier för renovering på en annan viktig klimatbov – produktionen av byggmaterial. Renoveringskraven kräver att företaget återanvänder och återvinner byggmaterial. På så vis bidrar man till en cirkulär ekonomi som tar vara på resurser.

1 000 villors förbrukning sparas in med klimatsmarta butiker

För att en butik ska kunna bli Svanenmärkt krävs inte bara ett stort ekologiskt- och miljömärkt sortiment. Butikspersonalen måste också jaga energibovar och använda energin mer effektivt. Nu har Svanens tuffa energikrav gett resultat. På tre år har Svanenmärkta butiker minskat sin totala energiförbrukning med motsvarande vad fler än 1 000 svenska villor förbrukar under ett år.

Plastbantat bort 4 av 10 plastpåsar

För Samhall har Svanenmärkningen av företagets städtjänst inneburit att de sparat in nästan en femtedel av de städkemikalier som tidigare användes. Dessutom har andelen miljömärkta städkemikalier ökat från 76 % till 83 %. Det ger en stor miljövinst då Samhall årligen städar en yta motsvarande 160 000 fotbollsplaner. En annan stor resursbesparing är att andelen plastpåsar, som man använder till papperskorgar till exempel, har minskat radikalt. Samhall har ”plastbantat” med ca 37 % från ett år till ett annat. Fyra av tio plastpåsar har sparats in.