English
Favoriter
  1. Miljönytta med Svanen

Miljönytta med Svanen

Svanen har sedan 30 år påverkat branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Det handlar till exempel om att minska utsläpp av växthusgaser, så klimatförändringarna kan begränsas i tid. Att skydda våra ekosystem från farliga kemikalier och inte minst att minska vår konsumtion och resursanvändning.

Här är några exempel på hur Svanenmärka varor och tjänster bidrar till konkret miljönytta.

1 000 villors förbrukning sparas in med klimatsmarta butiker

För att en butik ska kunna bli Svanenmärkt krävs inte bara ett stort ekologiskt- och miljömärkt sortiment. Butikspersonalen måste också jaga energibovar och använda energin mer effektivt. Nu har Svanens tuffa energikrav gett resultat. På tre år har Svanenmärkta butiker minskat sin totala energiförbrukning med motsvarande vad fler än 1 000 svenska villor förbrukar under ett år.

Plastbantat bort 4 av 10 plastpåsar

För Samhall har Svanenmärkningen av företagets städtjänst inneburit att de sparat in nästan en femtedel av de städkemikalier som tidigare användes. Dessutom har andelen miljömärkta städkemikalier ökat från 76 % till 83 %. Det ger en stor miljövinst då Samhall årligen städar en yta motsvarande 160 000 fotbollsplaner. En annan stor resursbesparing är att andelen plastpåsar, som man använder till papperskorgar till exempel, har minskat radikalt. Samhall har ”plastbantat” med ca 37 % från ett år till ett annat. Fyra av tio plastpåsar har sparats in.