Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Svanen och klimatet

Svanen och klimatet

Klimatförändringarna är en av vår tids största ödesfrågor. Svanen är ett av många verktyg som bidrar till att minska klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att ställa höga krav på energiförbrukning och genom att stimulera till ökad användning av förnybara råvaror.

Ett paraply som det droppar regn på
Med klimatförändringarna kommer bland annat extremväder. Alla måste dra sitt strå till stacken för att stoppa utvecklingen: politiker, producenter, inköpare och konsumenter. Och inte minst Svanen – Nordens officiella miljömärkning.

Svanen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser genom att minska energiförbrukningen, bidra till omställningen från fossila till förnybara råvaror, energieffektivisering och användning av material som har lägre klimatpåverkan. Dessutom bidrar märkningen till att bevara naturen – och en robust och artrik natur tål förändringar bättre. Krav som säkerställer god kvalitet och lång livslängd på produkter kan leda till minskad konsumtion, vilket också är en viktig klimatåtgärd.

Klimatförändringarna i ett helhetsperspektiv

Klimat handlar inte bara om direkta utsläpp från energiproduktion och energianvändning. Att bevara den biologiska mångfalden och använda resurser på ett effektivt och hållbart sätt är också viktigt. Svanen ser på klimatförändringarna i ett helhetsperspektiv under hela produktens livscykel och våra krav bidrar till lägre miljöpåverkan generellt sett.

Cirkulär ekonomi och klimatet hänger ihop – därför bidrar åtgärder för att stärka den cirkulära ekonomin också till att minska utsläppen av växthusgaser. Nästan hälften av dessa utsläpp kommer från tillverkningen av produkter som vi använder i vår vardag.

To date, efforts to tackle the [climate] crisis have focused on a transition to renewable energy, complemented by energy efficiency. (…) these measures can only address 55 % of emissions. The remaining 45 % comes from producing cars, clothes, food and other products we use every day. These cannot be overlooked.

Ellen MacArthur Foundation

Lägre klimatpåverkan utan burden shift

Svanen arbetar med en helhetssyn på miljö, klimat och hälsa. Det betyder att en minskad miljöpåverkan inom ett område inte får leda till en ökad påverkan på ett annat område eller i en annan del av livscykeln, det som kallas burden shift. Det innebär till exempel att Svanen ställer krav som har effekt på en produkts klimatpåverkan – utan att kompromissa med biologisk mångfald, hälsa eller ansvarsfullt nyttjande av planetens begränsade resurser.

Svanenmärkta produkter bidrar på flera sätt till minskad klimatpåverkan. De viktigaste områdena är:

  • Energi: Minskad energiförbrukning, energieffektivisering, övergång från fossil till förnybar energi och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. Till exempel ställer vi krav på god isolering i Svanenmärkta hus och för Svanenmärkta e-handelstransporter ställs krav på minst 60 % förnybar energi i den totala mängden drivmedel.
  • Material: Övergång till mer hållbara material som har lägre koldioxidavtryck. Till exempel stränga krav på minskad energiförbrukning vid produktion av Svanenmärkta byggmaterial, krav på att minst 70 % av metallerna i Svanenmärkta möbler ska kunna återvinnas.
  • Kvalitet: Ökad livslängd på produkter tack vare krav på kvalitet och design, till exempel ställer vi krav på garantitider och reservdelar för Svanenmärkta möbler.
  • Avfall: Återvinning och minskning av avfall, Till exempel ska Svanenmärkta möbler enkelt kunna separeras i olika material som därefter kan återbrukas