English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Vad är greenwashing

Vad är greenwashing

– och hur känner du igen det?

Greenwashing är när en vara eller tjänst marknadsförs som ett bättre miljöval än vad den egentligen är. Här kommer några tips på hur du känner igen greenwashing, så att du kan göra miljömässigt bra val nästa gång du ska handla något.

gräsmatta i näbild med daggdroppar i motljus
Det är frestande för många tillverkare att framställa sina produkter som mer miljövänliga än de kanske är. Både ordval, färger och bilder kan användas för greenwashing.

Klimat och miljö säljer! Många konsumenter vill göra bra miljöval när de handlar, och därför försöker tillverkarna överträffa varandra i att kommunicera hur bra just deras miljöval är. Ibland håller påståendena, andra gånger är det "greenwashing".

Definition: Vad är greenwashing?

Greenwashing är att vilseleda oss konsumenter genom att framställa en produkt som mycket mer miljöanpassad än den egentligen är. Till exempel genom att marknadsföra en produkt som grön, klimatneutral eller ”bra för miljön”.

När många greenwashar blir det väldigt svårt för dig att ta reda på vad som faktiskt är sant eller inte. Och vilka produkter som faktiskt har en lägre miljöbelastning.

Om vi ska lyckas lösa klimatkrisen, naturkrisen och minska användningen av miljögifter är det helt avgörande att vi minskar miljöpåverkan från all konsumtion. Greenwashing är ett hinder för detta. I den meningen är greenwashing också ett allvarligt miljöproblem.

Så här känner du igen greenwashing:

1. Se upp för vaga miljöpåståenden utan förklaring

"Miljövänligt", "klimatpositivt" och "grönt" är exempel på ord som är både väldigt generella och svåra att bevisa. All produktion har en negativ påverkan på klimat och miljö, och om tillverkaren inte samtidigt ger en förklaring av de specifika egenskaperna hos de produkter som påståendena avser kan det vara greenwashing.

Det är mer trovärdigt om tillverkaren lyfter fram något specifikt om produkten, till exempel att träet i soffan inte kommer från regnskogen.

2. Är påståendet relevant?

Miljöpåståendet måste också vara relevant för det du ska köpa. Om du köper en soffa ska miljöpåståendet handla om soffan, inte om att butiken inte använder pappersfakturor eller att fabriken även tillverkar andra ”miljövänliga” produkter.

3. Vem står bakom miljöpåståendet?

Ponera att du ska köpa ett schampo. På flaskan står det att schampot är "mer hållbart". Vem är det som går i god för detta miljöpåstående om produkten? Är det tillverkaren själv som påstår att schampot är ett bra miljöval? Eller är det en tredje part – det vill säga någon som varken producerar eller säljer produkten – som går i god för påståendet?

Det mest trovärdiga är när det är ett oberoende organ som står bakom påståendet, som Svanen. Nordens officiella miljömärkning.

4. Granska användningen av bilder, färger och symboler kritiskt

Överdriven användning av gröna symboler på förpackningar, eller användning av bilder i marknadsföring som visar orörd natur, jordklotet eller något annat som egentligen inte har något med produkten att göra, är exempel på välkända sätt att använda greenwashing.

Tillverkaren får gärna använda vackra bilder i sin marknadsföring, men det är mer trovärdigt om de har någon koppling till de miljöpåståenden som lyfts fram.

5. Kontrollera om påståendet kan styrkas

Det som tillverkaren lyfter fram som en god miljöegenskap ska vara möjligt att bevisa, och information om detta ska helst vara lättillgänglig i direkt anslutning till produkten. Om du inte är nöjd med vad du hittar kan du fråga tillverkaren direkt.

Kom ihåg!

Vi som konsumenter har stor och outnyttjad makt att bidra till den gröna omställningen. Att du vill kunna urskilja agnarna från vetet genom att kunna genomskåda greenwashing är ett bra och viktigt steg på vägen.

Vill du göra det enkelt för dig i framtiden, kolla efter en typ 1-märkning såsom Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval, TCO Certified och KRAV. Då vet du att produkterna lever upp till tuffa krav och att en oberoende part har kontrollerat dem.