Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Varför välja Svanen?

Varför Svanenmärka?

Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Genom att Svanenmärka era varor och tjänster stärker ni ert varumärke och kan vinna konkurrensfördelar på marknaden.

Samtidigt ger Svanenmärket så mycket mer. Att genomföra en Svanenmärkning innebär att ni får stöd och hjälp att strukturera upp ert miljöarbete. Livscykelbaserade och tuffa krav ger er möjlighet att bli ledande på miljö inom ert område. Och genom att Svanens krav oftast ligger före lagstiftningen minskar ni risken för negativ publicitet och plötsligt påkomna lagändringar. Svanen fungerar helt enkelt som ett verktyg för ert företags miljöstrategi.

Med det starka miljöarbete och engagemang som en Svanenmärkning innebär bidrar ni också till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål som ska säkra en hållbar utveckling.

Dessutom vet vi att Svanenmärkningen ofta bidrar till att öka stoltheten bland medarbetare. Det är också ett utmärkt sätt att locka nya medarbetare. Att ha miljömärkta produkter och tjänster stärker företagets image som ett medvetet och ansvarstagande företag.

Närbild  på orange soffa med svanenmärkt tecken på
Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet och kan därför vinna fördelar på en konkurrensutsatt marknad.