English
Favoriter
  1. Inköp & upphandling

Inköp & upphandling

Vill du göra ert hållbarhetsarbete både bättre och enklare?

När ni köper in Svanenmärkt gynnar ni inte bara er egna verksamhets hållbarhetsarbete, utan med våra tuffa krav som standard påverkar ni även tillverkare mot en hållbar utveckling.

Att bara köpa in Svanenmärkt är också ett verktyg som sparar tid och resurser. Vi ställer miljökraven och kontrollerar att de uppfylls – så att ni kan fokusera på det ni kan bäst.

Oavsett om ni är inköpare eller upphandlare så kan miljömärkningarna stötta ert arbete så att det blir hållbarare.