English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Hållbarhetsarbete

Miljömärkning Sveriges hållbarhetsarbete

Vår kärnverksamhet – våra miljömärkningar och den effekt som de skapar i samhället är vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling.

När företag anpassar sin produktion och utvecklar varor och tjänster efter våra krav och sätter miljömärkta produkter på marknaden, minskar deras miljöpåverkan. Om de även tar marknadsandelar från miljömässigt sämre produkter ökar miljönyttan ytterligare.

Men det är även viktigt att vi lever som vi lär och fattar hållbara beslut i vårt interna arbete. Därför har vi utarbetat ett övergripande klimatmål om att minska vårt klimatavtryck till netto noll senast 2030.

Klimatmålet innebär stegvis reella minskningar av våra klimatutsläpp jämfört med basår 2019. Även om våra samlade utsläpp totalt sett är relativt begränsade, ser vi möjligheter att kraftfullt minska dem genom användande av nya arbetssätt och teknik för resfria möten, god planering och genom att resa med klimatanpassade transportmedel.