English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Förarbetet och marknadsundersökningen

Innan upphandlingen publiceras är det bra att lära känna dina potentiella leverantörer. Här bör ett av målen vara att identifiera hur stor marknad det finns av märkta alternativ av det du ska upphandla.

I vår sökfunktion kan du söka dig fram på hur många licensinnehavare vi har inom olika produktgrupper eller hur många produkter som är märkta.

Ett annan sätt för att skapa trygghet att du ställer proportionerliga och relevanta hållbarhetskrav är att ställa frågor till marknaden. Fördelen med att ta med hållbarhetsaspekterna redan i marknadsdialogen med potentiella leverantörer är att kommunicera verksamhetens målsättningar och ambitioner inom hållbarhetsområdet och hur det kopplar an till den aktuella affären. Berätta att du önskar ställa krav på märkning. Förklara att kraven är en del av er organisations hållbarhetsarbete.

Här är några exempel på frågor som du kan ställa till potentiella leverantörer:

  • Vilka av era produkter är miljömärkta enligt Svanen eller EU Ecolabel?
  • Hur stor andel av era produkter är miljömärkta enligt Svanen eller EU Ecolabel?
  • Kan ni öka andelen miljömärkta produkter under avtalstiden?
  • Är era tjänster miljömärkta med Svanen eller EU Ecolabel? Om inte varför?
  • Skulle ni vara intresserade av att licensiera er med Svanen eller EU Ecolabel under avtalstiden?

Marknadsresultatet

Beroende på vad marknadsundersökningen ger och hur stor möjlighet du bedömer att du har att ställa krav på miljömärkning kan du göra det på lite olika sätt i upphandlingsdokumenten.

Om det finns ett stort utbud av miljömärkta produkter eller tjänster så kan du ställa ett obligatoriskt krav (så kallad teknisk specifikation eller ska-krav) på att anbudsgivaren måste erbjuda vissa miljömärkta produkter eller tjänster och detta ska kunna bevisas redan i anbudet genom en giltig licens.

Är marknadsutbudet i stället begränsat, men du gärna vilja främja de företag som har lagt ner mycket tid att verkligen visa sitt miljöarbete, kan du utvärdera på miljömärkta produkter eller miljömärkt utförande av tjänsten. Under Tilldelningskriterier berättar vi mer hur du utvärderar på miljömärkning.

Ser du möjligheten med krav på miljömärkning, men att det blir svårt för anbudsgivare att uppfylla det redan vid anbudsinlämnandet kan du i stället ställa krav på miljömärkning som ett kontraktsvillkor.