Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. EU Ecolabel

Om EU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket. Vilket betyder att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram.

Logotyp för EU Ecolabel med bran och natur i bakgrunden
EU Ecolabel är en av världens främsta miljömärkningar och en Typ 1-märkning.

Att vara en Typ 1-märkning innebär att miljömärkningen styrs av standarden ISO 14024.

Typ 1-märkningar baseras på:

  • Ständiga förbättringar, dvs. kraven skärps kontinuerligt.
  • Livscykelperspektiv, dvs. hela produktens miljöpåverkan.
  • Öppenhet i arbetsprocesserna för att ta fram kriterier. Forskarvärlden, Miljöorganisationer och näringsliv får tycka till och delta i utvecklingen av kriterierna.
  • Kraven fastställs av en oberoende tredje part. I EU Ecolabels fall är det The European Union Ecolabelling Board (EUEB).
  • EU Ecolabels kriterier utarbetas oftast av EU:s forskningscenter i Sevilla Joint Research Center på uppdrag av EU-kommissionen. Svenska regeringen deltar i omröstningen av nya kriterier. Miljömärkning Sverige är rådgivande vid omröstning.