English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Kvalificeringskrav

Det är inte tillåtet att ställa krav på en miljömärkning som ett kvalificeringskrav eftersom krav på märkning ska avse produkten eller tjänsten och inte leverantören. Däremot kan andra krav ställas för att skapa de bästa förutsättningarna att miljömärkningskravet ska efterlevas under avtalstiden.

Detta kan exempelvis vara:

  • Att det finns en hållbarhets- eller miljöansvarig person på företaget. I våra miljömärkningar finns det även krav på att det ska finnas en kontaktperson för miljömärkningen. Detta skulle kunna vara samma person som företagets miljöansvarige. I dessa fall kan en miljömärkning vara ett bevis på att anbudsgivaren arbetar trovärdigt med sitt hållbarhets- och miljöarbete, då vi granskar alla våra krav för alla produktgrupper och säkerställer att de efterlevs.
  • Att anbudsgivaren har erfarenhet av att arbeta med hållbarhet- och miljöfrågor vid utförandet av liknande kontrakt. Om ett företag sedan tidigare har en miljömärkning för sina tjänster, skulle detta kunna vara ett bevis för en trovärdig erfarenhet av arbete med miljöaspekterna i utförandet av avtalet.
  • Att anbudsgivarna har rutiner och/eller ledningssystem för att systematiskt arbeta med sina miljörisker samt hur företaget arbetar med ständiga förbättringar. Här kan ett krav på ett miljöledningssystem likt ISO 14001 vara ett relevant kvalificeringskrav. Kom bara ihåg att inte bara ställa krav på rutiner eller ledningssystem utan även krav på miljömärkning eller andra hållbarhetskrav på själva produkten eller tjänstens utförande.