Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. EU stärker konsumentmakten och statusen för trovärdig märkning

EU stärker konsumentmakten och statusen för trovärdig märkning

Allt fler svenska konsumenter vill göra bra val för klimat och miljö, men majoriteten tycker att det är svårt i marknadens gröna gråzon. Nu gör EU det lättare att vara miljömedveten konsument, och det blir dessutom tydligare spelregler för företag med Svanenmärkta varor och tjänster.

En leende man i kassan för att handla mat
EU:s direktiv om ”Stärkt konsumentmakt i den gröna omställningen” har antagits av Europaparlamentet.

Svanens roll förtydligas

EU:s direktiv om ”Stärkt konsumentmakt i den gröna omställningen” har antagits av Europaparlamentet. Målet med den nya lagen är att säkerställa att konsumenterna får korrekt och trovärdig information om de varor de köper, vilket gör det lättare att göra mer hållbara val.

Företag måste bevisa hur en produkt är hållbar

Den nya lagen är en del av EU:s Green Deal, som ska säkerställa ett mer hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Det reglerar miljöpåståenden som är generella, till exempel ”bra val för miljön”, och hur företag ska dokumentera miljöprestandan bakom miljöpåståendet. De miljömärkningar som får användas i marknadsföringen, ska antingen upprättas av offentliga myndigheter eller verifieras av en oberoende tredje part. Det vill säga Typ 1 miljömärkning som Svanen och EU Ecolabel får användas tillsammans med miljöbudskap.

Beslutet är en milstolpe för miljömedvetna konsumenter och en viktig motor i den gröna omställningen. Det är hög tid att stoppa den greenwashing och märkes-washing som pågår. Det grönmattar konsumenternas förtroende för företag och deras hållbarhetskommunikation, vilket försenar den gröna omställningen. Nu får istället företag, som kan dokumentera ”excellent” klimat- och miljöprestanda, ett försprång och spelplanen blir mer rättvis.

Anna Linusson

vd, Miljömärkning Sverige

Liten ordlista:

”Märkes-washing” används för att beskriva oseriösa märkesliknande symboler utan substans som vilseleder konsumenter. Det är en del av greenwashing, det vill säga att företag vill få produkter att framstå som miljömässigt bättre val. -Grönmattning beskriver hur konsumenters vilja att välja miljömässigt mer hållbara produkter, mattas av. Läs mer i The report - the communication issue.

Konsumenter köper inte vilka ”gröna” budskap som helst

Nordisk Miljömärknings marknadsundersökning (Ipsos 2022) visar att:

  • 22 % litar på marknadsföring med argument som ”miljövänlig”, ”hållbar” eller ”klimatneutral”.
  • 18 % litar på att företagens egna märkningar är bra val för miljön.
  • 61 % litar på att produkter, som är märkta med oberoende tredjepartscertifieringar Svanen och EU Ecolabel, är bra och hälsosamma val för miljön.
  • 59 % tycker att det är viktigt att märkningsorganisationen är objektiv och oberoende av de produkter den licensierar.
  • 76 % har upplevt att produkter avsiktligt är tillverkade så att de ej går att reparera.

Läs mer: Fem av tio svenskar kämpar med att göra bra val för miljön

Mer om lagen ”Stärkt konsumentmakt i den gröna omställningen”

Syftet med den nya lagen är att underlätta för mer hållbara val och stärkt konsumentmakt. Samt att främja produkter av bra kvalité så att resursförbrukningen minskar och cirkulära affärsmodeller stimuleras,. Reglerna kommer också att göra det lättare för konsumenterna att ta reda på hur länge en produkt är tänkt att hålla och om den kan repareras. Sverige har två år på sig att implementera de nya reglerna.

Läs tidigare artikel: Nytt lagförslag mot greenwashing stärker Svanens roll

Ny praxis för märkning

I Sverige finns redan praxis. Konsumentombudsmannen har drivit fall om märkningens roll i marknadsföring till Patens och marknadsdomstolen. Midsona-domen (2022) fastslår att en märkning måste vara ”robust” och ”välkänd” för att få visas på en produkt, utan annan information i direkt anknytning. Det räcker inte att den informationen finns ett klick bort på en hemsida. Svanen, liksom EU Ecolabel, är märkningar som är robusta och välkända, som kan stå för sig själva på en produkt, fastslår domstolen.

Läs om Midsona-domen