English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Nytt lagförslag mot greenwashing stärker Svanens roll

Nytt lagförslag mot greenwashing stärker Svanens roll

Idag finns det en uppsjö av ”gröna” märkesliknande symboler som vilseleder konsumenter att tro att de gör ett bra val för miljön, trots att symbolerna saknar substans. Den här typen av greenwashing i marknadsföring vill EU förhindra, bland annat genom ett nytt lagförslag som lyfter betydelsen av oberoende märkningar som Svanen. EU vill förbjuda kommunikation av märkningar som inte grundas på ett certifieringssystem eller som fastställs av myndigheter.

Förvirringen kan snart vara ett minne blott med nytt lagförslag mot greenwashing.

Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Nordens officiella miljömärkning Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel, anser att det är mycket brådskande att ta itu med den här gröna gråzonen i företagens marknadsföring.

– Svanen-märkningen startades för mer än 30 år sedan för att göra det enkelt för konsumenter och inköpare att välja de miljömässigt bästa alternativen. Idag är det många som vill hävda att deras produkter är bra ur miljösynpunkt. Men tyvärr finns det alltför många vilseledande, egentillverkade märkningar, så det är hög tid att lagstiftningen skärps. Konsumenter måste få hjälp att ta trygga köpbeslut för att kunna bidra till en mer hållbar konsumtion och undvika att bli lurade, säger Anna Linusson, vd, på Miljömärkning Sverige.

Men lagförslaget är otydligt på två viktiga punkter: Vilka kriterier ska gälla för att bedöma kvalitén och hur ska den kontrolleras? Det bör förtydligas, fastslår Miljömärkning Sverige i sitt remissvar och föreslår följande minimikrav: Certifieringssystemet ska vara transparent, tillförlitligt och livscykelbaserat. Kraven ska fastställas av en tredje part samt verifieras innan märkning får användas. Dessutom är det avgörande att kraven skärps successivt för att endast de miljömässigt bästa produkterna på marknaden får bära märkningen.

Det är bråttom för konsumenternas förtroende för hållbarhetsreklam är i ett känsligt skede, visar Miljömärkning Sveriges undersökning Svanenbarometern (The Report #3). Det är ungefär lika många konsumenter som är på väg att grönmattas, det vill säga tröttna på reklam med hållbarhetsbudskap, som de som upplever det som positivt. De som riskerar att grönmattas upplever inte reklamen som trovärdig eller att de inspireras och lär sig något nytt . Även avsändarna av hållbarhetsreklam, företagen, är bekymrade över utvecklingen av kvalitén på reklamen. Två av tre företag oroas över att reklamtröttheten ökar.

Vill du veta mer?

Miljömärkning Sverige The Report 3 The Communication Issue, 2021 Märkning kan få fler att ta ökat miljöansvar (svanen.se)

Typ 1 miljömärkning Varför miljömärkt? 

Miljömärkning Sveriges remissvar till lagförslaget, Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information - Regeringen.se