English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Kontraktsvillkor

Fördelarna med att ställa krav på miljömärkning som ett kontraktsvillkor är att det inte behöver uppfyllas vid anbudstillfället. Utan vinnande leverantör/leverantörer ska acceptera villkoret men uppfylla det först vid avtalsstart eller vid ett senare tillfälle som du anger i kontraktet.

Kontraktsvillkor kan även vara ett bra alternativ när det inte finns så många licensinnehavare för det du ska upphandla. Då ger du företagen lite mer tid att ansöka och uppfylla miljömärkningens kriterier. Villkoret kan exempelvis behöva vara uppfyllt senast 12 månader efter avtalsstart.

Märkning som kontraktsvillkor minskar därmed risken att leverantören inte har haft tillräckligt med tid att få tillgång till märkningen eller likvärdig märkning. Därmed minskar även risken att du ska behöva godta annan lämplig utredning som bevis för uppfyllanden av kravet.

Villkorsskrivning för alla/en/få produkter eller tjänster

Leverantören ska senast (t.ex. 12 månader efter kontraktstart) leverera (ange produkten/tjänsten som avtalet gäller) som Svanenmärkta enligt senaste generationen eller annan likvärdig märkning.

Kriteriedokumentet om vad märkningen innebär hittar ni här: (ange länk till kriteriedokumentet)

Leverantören ska vid uppfyllandet av villkoret och på begäran under hela avtalstiden kunna uppvisa en giltig licens som bevis på att produkterna är miljömärkta. Om anbudsgivaren uppfyller kravet genom en likvärdig märkning ska anbudsgivaren i anbudet visa hur den alternativa märkningen är likvärdig.

Villkorsskrivning för ökning av miljömärkta produkter

Leverantören ska under avtalstiden öka andelen offererade och levererade miljömärkta produkter enligt senaste generationen Svanen eller likvärdig märkning. Om anbudsgivaren uppfyller kravet genom en likvärdig märkning ska anbudsgivaren i anbudet visa hur den alternativa märkningen är likvärdig.

Leverantören ska (t.ex. 2 gånger/år) redovisa ökningen av andelen miljömärkta produkter i det erbjudna sortimentet till [ange ert organisationsnamn] och vilka effekter denna fått. Om klart påvisbara effekter kan redovisas utlöses incitamentsklausulen vilket innebär att leverantören kan tillgodoräkna sig (ange incitamentsklausulen).

Leverantörens utveckling av avtalsåtagandet får inte innebära andra kostnadsökningar än de som avtalats i incitamentsklausulen eller att andra krav eller villkor som följer av avtalet inte uppfylls eller efterlevs under kontraktstiden.

Exempel på incitament kan vara att leverantören får lite mer betalt för de produkter som blir miljömärkta under avtalstiden. Eller att leverantören får en viss % extra utöver beskriven prishöjning.

TIPS

  • Kriteriedokumenten för Svanens produktgrupper hittar du här genom att klicka på relevant produktgrupp och scrollar ner fliken ”Kriterier” och väljer dokument på valfritt språk.
  • EU Ecolabels kriteriedokument hittar du på deras hemsida. 
  • Det är bra om du skickar med länken. På det sättet skapar du en öppenhet för alla anbudsgivare och ett transparent krav.
  • Information om vad likvärdig märkning innebär kan du läsa här.