English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Svenska Miljömärkningsnämnden

Svenska Miljömärkningsnämnden

Den svenska Miljömärkningsnämnden ansvarar för det svenska ställningstagandet i kriteriefrågor inom Nordisk miljömärkning.

Nämndens ledamöter utses av Miljömärkning Sveriges styrelse  och Miljömärkning Sveriges vd är ordförande och leder nämndens arbete. 

Nämndens ledamöter

 • Energimyndigheten
 • Svensk Handel
 • Konsumentverket
 • Sveriges Konsumenter
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Svenskt Näringsliv
 • ACE – Vätskekartongindustrins branschorganisation
 • Kemikalieinspektionen
 • Svenskt Vatten
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket

När den svenska nämnden enats om hur Sverige ska ställa sig i olika kriteriefrågor driver man denna hållning när den Nordiska Miljömärkningsnämnden träffas. Det är den nordiska nämnden som beslutar om vilka kriterier som ska gälla och vilka produktgrupper som ska kunna märkas.

När vi tar fram kriterier för en produktgrupp tittar vi på många olika aspekter. Vi tar reda på om det finns ett stort miljöproblem som produkten är kopplad till, vi undersöker om det finns utrymme för förbättringar och vi gör en bedömning om Svanenmärkningen kan påverka produktens utveckling. EU-Blomman fungerar på liknande sätt.