English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Tilldelningskriterier

Där du bedömer att marknadsutbudet till exempel är begränsat, du har dålig kännedom om marknadsutbudet eller att du av annan anledning vill utvärdera på om anbudsgivaren erbjuder miljömärkta produkter eller tjänster, kan du formulera det som ett tilldelningskriterium (så kallade bör-krav).

Detta kan vara ett bra alternativt för att främja de företag som har lagt ner mycket arbete på att visa sitt miljö- och hållbarhetsarbete och för att du kan visa er ambition att leverantörerna ska vara med och bidra till era hållbarhetsmål.

Observera att du kan komma att behöva acceptera ett anbud som inte erbjuder några miljömärkta produkter eller tjänster.

I upphandlingsdokumentet ska det beskrivas hur anbudet överensstämmer med tilldelningskriteriet kommer att utvärdera. Det vill säga vilken utvärderingsmetod som kommer att användas. I nedan exempel används mervärdesmodellen. Men det går bra att välja annan utvärderingsmodell så länge den är tydlig och transparent om hur bedömningen kommer att göras.

Tilldelningskriterium på miljömärkt produkt eller tjänst

Här är ett exempel om du vill utvärdera på alla, en eller få produkter eller tjänster.

(Produkt/tjänst som ska upphandlas) bör vara Svanenmärkt enligt senaste generationen och vara det under hela avtalstiden.

Kriteriedokumentet med alla kravtexter hittar ni här: (ange länk till kriteriedokumentet)

Bedömning av anbudsgivarens svar kommer att ske utefter om anbudsgivaren erbjuder en Svanenmärkning eller likvärdig märkning för det som ska upphandlas enligt följande bedömning.

Bevisning som styrker att kravet uppfylls, genom en giltig licens, (ange om beviset ska bifogas med anbudet eller ska ges in på begäran). Om anbudsgivaren uppfyller kravet genom en likvärdig märkning ska anbudsgivaren visa hur den alternativa märkningen är likvärdig. 

Tabell på bedömning och mervärdesavdrag

TIPS

  • Kriteriedokumenten för Svanens produktgrupper hittar du här genom att klicka på relevant produktgrupp och scrollar ner fliken ”Kriterier” och väljer dokument på valfritt språk.
  • EU Ecolabels kriteriedokument hittar du på deras hemsida. 
  • Det är bra om du skickar med länken. På det sättet skapar du en öppenhet för alla anbudsgivare och ett transparent krav.
  • Information om vad likvärdig märkning innebär kan du läsa här.
  • Glöm inte att skapa förutsättningar för anbudsgivaren att bifoga bevisning i upphandlingssystemet.

Utvärdera på andel märkta produkter

Här är ett exempel om du vill utvärdera på en vissa andel miljömärkta produkter utifrån en stor sortimentslista.

För att främja en hållbar konsumtion bör offererade produkter vara Svanenmärkta enligt senaste generationen och vara det under hela avtalstiden. Kriteriedokumentet med alla kravtexter hittar ni här: (ange länk till kriteriedokumentet).

Anbudsgivaren ska i sortimentslistan ange i kolumn (ange vilken kolumn) vilka produkter som är Svanenmärkta eller har likvärdig märkning.

Bedömning av leverantörens svar kommer att ske genom att summera ihop hur stor andel produktposter i anbudet som har Svanenmärkta produkter eller likvärdig märkning. Bevisning som styrker att kravet uppfylls, genom en giltig licens, (ange om beviset ska bifogas med anbudet eller ska ges in på begäran). Om anbudsgivaren uppfyller kravet genom en likvärdig märkning ska anbudsgivaren visa hur den alternativa märkningen är likvärdig.

Tabell på mervärdesavdrag och bedömningskriterier

För att bestämma hur många produktposter som behöver vara miljömärkta för att få högsta avdraget är det bra att göra en avvägning utifrån:

  • hur många produktposter finns i sortimentslistan samt
  • vad du bedömer är rimligt utifrån svaren i marknadsundersökningen.

Detta kan variera utifrån olika produktgrupper och vad du ska upphandla.

Storlek på mervärdesavdraget

Hur stort avdrag du vill ge anbudsgivare som bidrar till affärens målsättning genom att erbjuda miljömärkta produkter behöver du avgöra. Bedömningen kan göras utifrån följande:

  • Hur stort är kontraktsvärdet
  • Vilka andra tilldelningskriterier utvärderar ni på
  • Hur mycket mer är organisationen villig att betala för att nå målet.

Rekommendationen är att du värderar miljömärkningen högt så att det verkligen kommer att göra skillnad i utvärderingen. Så att priset inte blir utslagsgivande i praktiken.