English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Norska sjukhus satsar på standardiserade klimat- och miljökrav i upphandlingar

Norska sjukhus satsar på standardiserade klimat- och miljökrav i upphandlingar

Som Norges största offentliga upphandlare är Sykehusinnkjøp medveten om behovet av förenkling och standardisering när det gäller klimat- och miljökrav vid upphandling. De tillverkare som lämnar anbud kräver också standardisering.

Ett par ben klädda i sjukhuskläder som rullar en säng framför sig
Sykehusinnkjøp genomför upphandlingar på uppdrag av alla hälsoföretag i Norge. De köper in för 28 miljarder NOK om året och har höga ambitioner att ställa bra miljökrav på det som ska köpas.

Miljöpolitiken sätter ribban högt

Sykehusinnkjøp har etablerat en aggressiv miljöpolicy för upphandling. Policyn säger bland annat att farliga ämnen och farliga kemikalier ska fasas ut, och typ 1 miljömärkning ska som huvudregel vara ett obligatoriskt krav. Vidare läggs stor vikt vid att kraven på klimat och miljö ska vara tydliga och förutsägbara samt att hänsyn till cirkulär ekonomi ska beaktas i alla upphandlingar.

Ett sådant styrdokument skapar förutsägbarhet för både inköpare och tillverkare när samma krav konsekvent ställs i anbuden.

Effektivt verktyg

Sykehusinnkjøp ansvarar för upphandlingarna för alla hälsoföretag i Norge och är landets största inköpare med en årlig budget på 28 miljarder norska kronor. Trude Ertresvåg är miljöchef för upphandling i Sykehusinnkjøp och är medveten om sitt miljöansvar:

Om vi ska minska utsläppen av växthusgaser måste vi arbeta med indirekta utsläpp från verksamheten. Varor och tjänster ingår sällan i en klimatberäkning, men kan stå för mer än 3/4 av de faktiska utsläppen. Vi kommer att ta vår del av ansvaret för att hålla temperaturen nere och värna artmångfalden. För att uppnå detta måste vi vara effektiva i upphandlingen. Att kräva typ 1-miljömärkning gör det möjligt för ett sjukhus i Japan, USA och Norge att ställa liknande och relevanta krav utan ytterligare samordning.

Betydande miljövinster

När Sykehusinnkjøp köper varor och tjänster för alla hälsoverksamheters räkning till ett totalt inköpsvärde på 28 miljarder norska kronor per år är det självklart att kraven på dessa inköp skapar ringar på vattnet. Huvudmålet med Sykehusinnkjøp är att minska den negativa påverkan på klimat och miljö till ett minimum under hela livscykeln, för de varor och tjänster som köps. Detta ställer krav på leverantörer och tillverkare att anpassa produktionen till de stränga kraven. Detta ger verkliga miljövinster i bransch efter bransch.