English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Svanens historia

Svanens historia

1989 skapades det nordiska miljömärket Svanen. Syftet var att göra det enkelt för konsumenter att hitta miljöanpassade produkter och för företag att producera dem.

På de dryga 30 år Svanen har funnits har vi gått från att miljömärka toapapper och tvättmedel till hus, matbutiker och fonder.

Bildkollage olika Svanenmärkta produkter såsom, toapapper, mataffär,
Svanenmärkningen finns numera på ett stort och varierat utbud av varor och tjänster.

Svanenmärkningen har förändrat hela branscher. Förändringar som varit bra både för vår miljö och för människan: vi har sett till att farliga kemikalier försvunnit från tryckeribranschen. Vi har bidragit till att du i princip bara hittar miljömärkta varor i butikskedjornas hyllor med tvättmedel och toalettpapper. Vi har hjälpt till att få en mer energieffektiv och kemikaliesnål hotellnäring. Nu ser vi med spänning fram emot vilken påverkan vi kommer se de kommande 30 åren.

Hur startade Svanen?

Nordiska Ministerrådet beslutade att införa en officiell nordisk miljömärkning – Svanen. När Svanen startades var, förutom Sverige, även Norge, Finland och Island med i arbetet. Några år senare anslöt även Danmark till samarbetet.

Miljömärkning Sverige, som är ett statligt ägt bolag som drivs utan vinst- eller branschintressen, ansvarar för Svanenmärkningen i Sverige. Bolaget tar också hand om EU Ecolabel, Svanens europeiska motsvarighet.

Är en Svanenmärkt produkt miljövänlig?

Nej, inte nödvändigtvis. Vi använder själva inte ordet miljövänlig då vi anser att i princip allt som produceras påverkar miljön på något vis. För att en produkt ska vara miljövänlig ska den bidra med något positivt till miljön, till exempel kan den vara klimatpositiv. Svanenmärkta produkter påverkar däremot miljön mindre än motsvarande icke-märkta produkter. De har kontrollerats, uppfyller tuffa krav och har därmed bevis på att de är ett bra val för miljön.

Svanens resa

År 1991 kom Svanens första kriterier. Då satsades det på batterier. Det dröjde ytterligare ett år, då miljömärkningen ägnade sig åt att ta fram fler kriterier, innan de första licenserna kom. 1992 fick Modo Balans licens för papper och Via Color för tvättmedel. Retsamt nog delades licenserna ut på samma dag så ingen av de två kan stoltsera med att ensam vara först.

År 1996 beslutades att satsa hårt på att öka kännedomen om Svanenmärket hos Sveriges konsumenter och både Gunde Svan och Lennart Swahn medverkade i Svanens första reklamfilm. Den sändes på TV4 och gav gott resultat – 96 % av svenskarna känner nu igen Svanenmärket.

Gunde Svan, Lennart Swahn och Jan-Öjvind Swahn står på rad
Tre Svanar som har hjälpt till att öka kännedomen om Svanenmärkningen. Från vänster: Gunde Svan, Lennart Swahn och Jan-Öjvind Swahn.

1999 tas ytterligare ett stort steg då de första kriterierna för en tjänst godkänns i och med att hotell nu kan Svanenmärkas. Sånga Säby utanför Stockholm blir först med att få licens. Fyra år senare beslutar sig Scandic för att Svanenmärka alla sina hotell i Sverige och succén är ett faktum.

2005 kommer det första Svanenmärkta huset, Skanskas Uniqhus, och därmed startskottet på ett mycket framgångsrikt område för Svanen. Idag är detta ett av de största områdena för Svanen och många av landets största aktörer har proklamerat att allt de bygger i egen regi från och med nu ska vara Svanenmärkt.

2010 delades licens nummer 2000 i Norden ut.

2015 lanserades Svanens största reklamsatsning med utomhusreklam. I tunnelbana, på busshållplatser och i stadsmiljöer över hela Sverige kunde man se kampanjen ”Rädda världen lite grann varje dag”. Den fick stort genomslag både bland företag med Svanenlicenser och hos konsumenter som uppskattade budskapet.

Världens första Svanenmärkta fonder lanserades 2017. Då var de 12 stycken och fem år senare har antalet växt till 30. Det känns tryggt att veta att fondbolagen vill ta sitt ansvar och investera i hållbara fonder.

Kvinna drar en tavla som står Svana på en bro
Brita Zackari lär oss vad ordet svana betyder.

2020 skapades ett helt nytt verb – att svana! Svana är ett samlingsord för alla hållbara handlingar, stora som små. När vi är många som svanar tillsammans kan vi göra stor skillnad. Till exempel genom att återbruka, äga tillsammans, kollektivresa, reparera eller välja miljömärkt när vi behöver köpa något nytt. Ordet svana lanserades i en stor kampanj med Brita Zackarei som talesperson och har sedan fortsatt leva vidare i vår kommunikation för att uppmuntra och inspirera till en mer hållbar livsstil.

2023 lanseras kriterier för Svanenmärkta E-handelstransporter. 

Vad nästa stora milstolpe blir återstår att se!


Svanens 30-årsmagasin

Läs om vår 30-åriga historia

Läs mer