English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Ny policy för miljömärkt upphandling i Köpenhamns kommun

Ny policy för miljömärkt upphandling i Köpenhamns kommun

Köpenhamns kommun är en av Danmarks största offentliga upphandlare och upphandlar årligen varor och tjänster, såsom städtjänster, mat och blöjor, för 8,2 miljarder danska kronor. Användningen av miljömärkning har en central plats i deras inköpspolicy.

I oktober 2017 antog Köpenhamns kommun en policy för miljömärkning i kommunens inköp och upphandlingar. Beslutet innebär att kommunen kommer att följa bestämmelserna i upphandlingslagen och begära Svanen och EU Ecolabel vid upphandling av produkter där urvalet av miljömärkta produkter är tillräckligt stort för att uppnå konkurrens i upphandlingen.

För vissa v områden har Köpenhamns kommun själv inköpsavtal, och inom andra områden används ramavtal som statens och kommunernas upphandlingstjänst (SKI).

Kvinna med barn i en lådcykel i Köpenhamn

Hur genomförs beslutet om miljömärkt upphandling?

Beslutet kommer att verkställas i takt med att de olika inköpsavtalen skickas ut på anbud. Ett inköpsavtal löper vanligtvis på 2 år med option på 2 x 12 månaders förlängning, och det kan därför ta upp till 4 år innan beslut om miljömärkning i upphandlingen är fullt implementerade i alla relevanta inköpsavtal.

På vissa av de befintliga inköpsavtalen är det redan möjligt att köpa miljömärkta produkter, så här kan beslutet genomföras omedelbart, förutsatt att det inte gör inköpen betydligt dyrare. Under tiden undersöker andra befintliga avtal om det är juridiskt och ekonomiskt genomförbart att uppdatera sortimentet med miljömärkta produkter.

Ökat marknadsengagemang

Inom utvalda produktområden kommer Köpenhamns kommun tillsammans med Miljömärkning Danmark – och med sparring från SKI – att föra en dialog med marknaden för att försöka skapa ett större utbud av miljömärkta produkter. Varje år väljs 2-4 områden ut som är särskilt fokuserade på. Under 2018 gällde detta initiativ leksaker och kontorsmöbler.

Kategorisering av upphandlingsområden

Översikten omfattar endast områden där kriterier har tagits fram för miljömärkning med Svanen eller EU Ecolabel. De två tabellerna är hämtade från Köpenhamns stad och visar både produktkategorier som kan innehålla flera produkter, samt enskilda produkter.

  • Kategori 1: Många produkter som är märkta med Svanen eller EU Ecolabel.
  • Kategori 2: Fler produkter med Svanen eller EU Ecolabel.
  • Kategori 3: Få produkter med Svanen eller EU Ecolabel.
  • Kategori 4: Inga produkter som är märkta med Svanen eller EU Ecolabel.
Tabell av Indköbsområder på SKI-aftaler
Tabell på övrige indköbsområder

Bakgrund till kategoriseringen

Kriterier har tagits fram för Svanen och EU Ecolabel inom ett antal upphandlingsområden som är aktuella för upphandlingar i Köpenhamns kommun. Ett upphandlingsavtal från Köpenhamns kommun kan innehålla flera av dessa områden. Köpenhamns kommun har utarbetat en kategorisering av de upphandlingsområden där det idag är möjligt att få miljömärkning med Svanen eller EU Ecolabel. Kategoriseringen är dynamisk och ska läsas som en ögonblicksbild, eftersom marknaden för miljömärkta produkter ständigt utvecklas.

Specifikt för byggsektorn

Köpenhamns kommun har satt upp egna krav för byggområdet, som beskrivs i "Miljö i byggandet" (MBA). I den senaste versionen av MBA är leverantörer skyldiga att använda material som är Svanenmärkta. Kravet gäller följande byggmaterial: byggskivor, tak- och väggsystem, golv och golvbeläggningar, färg, lim, spackel och fogmassa. Kravet kan dock frångås om det inte finns några lämpliga produkter. Det beror på att marknaden för miljömärkta byggmaterial är begränsad.

Drift av personalmatsalar

Köpenhamns kommun kräver inga miljömärkta personalrestauranger. Detta beror på att kommunen redan har en mycket hög ekologisk andel (90 %) och arbetar med många av de andra aspekter som ingår i kraven på restauranger; t.ex. köttfri dag och matsvinn.