English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Sanktionsvillkor

Vi har regelbundna omprövningar av våra kriterier. I dessa omprövningar kan det innebära att befintliga licensinnehavare inte klarar de nya kriterierna. Detta kan därför innebära att era leverantörer eller deras tillverkare under avtalstiden kan förlora sin licens för märkta produkter eller tjänster.

För att du ska främja en fortsatt giltig licens under hela avtalstiden utan att riskera att leverantörerna bryter mot avtalet, är det viktigt att du har med relevanta sanktionsvillkor i avtalet som främjar ett fortsatt hållbarhetsarbete. Detta i stället för att säga upp avtalet i förväg.

Exempel på sanktioner kan vara:

  • Beställningsstopp
  • Vite
  • Prisavdrag
  • Ändrad rangordning
  • Ersätta ny likvärdig miljömärkt produkt till samma pris

Exempel på sanktionsvillkor

Om leverantören i något avseende inte fullgör (ange/hänvisa till kravet om märkning) har beställaren rätt till (ange sanktionen). Om leverantören trots skriftlig begäran inte rättar till bristen och bristen inte är ringa har beställaren rätt vite på (ange summa i kronor eller % på kontraktssumman) för varje vecka bristen kvarstår.

Det kan även vara bra att säkerställa att du har rätt till att inte förlänga avtalet, säga upp det i förtid eller häva avtalet i de fall bristerna kvarstår och ni bedömer att kravet på miljömärkning är viktiga för målet och syftet med affären.