English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Aktuella remisser

Aktuella remisser

Med jämna mellanrum skärps kraven för Svanenmärkning. Förslag till nya kriterier skickas då ut till olika remissinstanser. Alla som vill kan kommentera förslaget.

Här nedan hittar du alla aktuella remisser:

En del av beslutsunderlaget för de nya kriterierna är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.