Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Rapporter & undersökningar

Rapporter & undersökningar

På Svanen gillar vi fakta! Därför gör vi flera olika undersökningar och rapporter varje år. Det kan röra sig om undersökningar om hur konsumenter tycker, tänker och agerar. Eller rapporter om ett specifikt ämne. Här har vi samlat dessa så att du, liksom vi, ska kunna fördjupa oss i olika områden som berör vår miljö och livsstil.

Vi beräknar även miljönyttan med Svanenmärkta varor och tjänster. Läs mer om vilken skillnad vi gör.

Man får vatten skvätt över ansiktet
Läs årets rapport - The Communication Issue

The Communication Issue - The Report 2021

I denna rapport tar vi avstamp i gapet mellan konsumenternas vilja att göra bra val för miljön och deras faktiska handlingar. Kan bra och trovärdig hållbarhetskommunikation vara ett sätt att överbrygga det gröna gapet och skapa beteendeförändring?

Läs rapporten

Strategies for sustainable business development – The Report 2019

Rapporten presenterar fyra strategier som ska hjälpa företag och organisationer till ännu fler hållbara affärer. Förra året skrev vi en rapport med fokus på konsumentperspektivet (The Report 2018). I år tittar vi på organisationer och företag. Vi har talat med experter från hela världen och de delar med sig om hur man engagera ledare, anställda och kunder i klimat- och miljöarbetet. Vi har även genomfört vår egen undersökning, The Nordic Swan Ecometer, för att få en inblick om hur arbetsgivare kan aktivera sina anställda i strävan efter hållbarhet.

Läs rapporten

Sustainable consumerism in the Nordic region - The Report 2018

Tillsammans med Prime/United Minds har Nordisk miljömärkning undersökt konsumenters beteende för att se vad som kan inspirera fler till fler hållbara beslut. Rapporten består dels av en kartläggning av nordiska konsumenters beteende med färsk statistik "The Nordic Swan Ecometer 2018". Dels av djupintervjuer med politiker, beteendevetare, affärsgurus, forskare för att få en mer omfattande förståelse för drivkrafter och trender och bidra till insikter för lösningar och affärsmöjligheter.

Läs rapporten

Myter frodas om hållbar upphandling

Miljömärkning Sverige vill att de folkvalda som företräder Sverige i EU har kunskap och ambition att styra mot en hållbar offentlig upphandling. För att ta pulsen på de som kandiderar, skickades en enkät ut till de tio kandidater som toppar listorna. Enkäten visar att viljan finns men att det saknas kunskap och att gamla myter frodas.

Läs rapporten

Sverige måste komma ikapp Danmark

Trots att nästan nio av tio svenska politiker vill ställa krav på märkningar och certifieringar, svarar endast en tredjedel att de ofta används i offentliga upphandlingar. Danmark ligger steget före.

Läs rapporten

Gröna märkningar - en djungel?

Egna gröna märken och kollektioner från klädkedjorna och Typ 1 märkningar som Svanen och EU-Blomman möter konsumenten i butik. Hjälper eller stjälper det gröna val? Hur kan samhället vägleda konsumenter till en hållbar textilkonsumtion? Ny rapport från Svanen om konsumentmärkning i klädbranschen.

Läs rapporten

Det är kvinnorna som vänder upp och ner på börsen

Kvinnorna är nyckeln till en mer hållbar finansmarknad. Det visar Svanens nya rapport ”Det är kvinnorna som vänder upp och ner på börsen” - om kvinnor som maktfaktor för ett mer hållbart sparande, både i Sverige och i världen.

Läs rapporten

Varför är svenska konsumenter inte lika giftfria som de danska?

Miljömärkning Sverige har i en ny rapport jämfört danska och svenska kosmetikavanor. Syftet med rapporten är att få kunskap om hur fler svenska konsumenter kan komma att välja kosmetiska produkter, som är bland de bästa för miljö och hälsa.

Läs rapporten