English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Om oss

Varför ska du välja Svanen?

Hur avgör du vad som är ett bra val för miljön? Är det viktigare att bekämpa klimatförändringarna än att rädda naturen från skadliga kemikalier? Kan du förutsäga en produkts livslängd eller ta reda på hur den har producerats? Hur gör du dina val?

Oavsett vad du tycker är viktigast så finns Svanen där för dig. Bakom märkningen finns engagerade experter som har koll på och kontrollerar alla komplexa miljöaspekter.

Svanen har ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till klimat, kemikalier, resurseffektivitet och biologisk mångfald. Svanen tittar på alla relevanta aspekter under hela produktens livscykel; från råvaror, produktion och användning – till återanvändning, återvinning och avfall.

Allt detta med ett enda mål i sikte: att göra det enkelt för dig att göra bättre val för dig, miljön och klimatet.

Svanen är en av världens tuffaste miljömärkningar och dessutom Nordens officiella miljömärkning. Den ges bara till varor och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav.

Så leta efter Svanen – din guide till att göra miljömässigt bättre val.

Svår att få. Lätt att välja.

Om oss

Regeringen har gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU Ecolabel (EU-Blomman) i Sverige.

Vi ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". Bolaget bildades 1989 och ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.