English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Om oss

Om oss

Regeringen har gett Miljömärkning Sverige AB det övergripande ansvaret för miljömärkena Svanen och EU Ecolabel (EU-Blomman) i Sverige.

Vi ska bidra till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion". Bolaget bildades 1989 och ägs till 100 procent av staten. Verksamheten har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras dels genom en avgift från de företag som har miljömärkningslicenser, dels genom ett statligt bidrag.