Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Svanenmärkt renovering sparade både pengar och miljön

Svanenmärkt renovering sparade både pengar och miljön

Krav på Svanenmärkt renovering i upphandlingen sparade in 15 miljoner kronor jämfört med att riva och bygga nya hyreslägenheter. Dessutom fick hyresgästerna 30 % lägre hyra.

Genom en samverkansentreprenad har Ronnebyhus och entreprenören Peab utvecklat tekniska lösningar och hushållit med resurser. Till exempel har man sparat in utsläpp motsvarande 660 ton CO2e genom att återbruka byggmaterial och stomme. Dessutom fick kommunen fler lägenheter än om man hade rivit och byggt nytt.

Fasaden på de renoverade Flygarbpstäderna i Ronneby

Ronnebyhus är ett allmännyttigt fastighetsbolag som förvaltar drygt 2000 lägenheter och lokaler i Ronneby kommun i Blekinge. I renoveringen av Flygarbostäderna från 1950-talet har Ronnebyhus levt upp till målen i sin miljöpolicy genom att ställt krav på en Svanenmärkt renovering.

Inte självklart först att renovera

Från början var ambitionen att riva och bygga nya hyresrätter, men Kulturnämnden ville behålla funkishuset. Så Martin Lindström, tf. Fastighetschef på Ronnebyhus, började ifrågasätta rivningsplanerna. Delvis för att stommen i husen fortfarande var av god kvalitet. Men också för att kostnaderna för rivning och nybyggnation skulle öka då ett investeringsbidrag uteblev. Dessutom efterfrågades billigare hyresrätter.

För att möta marknadens behov av kostnadseffektiva lägenheter och samtidigt uppfylla bolagets miljöpolicy började Martin räkna på vad en renovering skulle kosta. Resultatet visade på kostnadsbesparingar och en bättre uppfyllnad av miljöpolicyn.

Ronnebyhus beslöt att upphandla renoveringen genom ett projektavtal med strategisk partnering för flera bostadshus inom fastighetsbeståndet.

– Vi ville även samla erfarenheter från Flygarbostäderna för att kunna använda dem vid arbetet med resterande delar i projektavtalet. På så vis kan vi effektivisera vårt arbete och hålla nere kostnaderna, berättar Martin Lindström.

Bild på ett ljust kök med solsken som kommer utifrån ett fönster

Valet av ett partneringavtal föll sig naturligt utifrån tidigare mycket goda erfarenheter där Ronnebyhus har kunnat undvika många ändrings- och tilläggsarbeten, då det öppnar upp för löpande diskussioner och beslut. En stor anledning var att många detaljer inte var givna från början och det var en stor osäkerhet kring materialen i husen.

Vi slipper det ständiga jagandet av, för entreprenören, små kostnadsbesparingar som kan leda till högre kostnader framåt i tiden. Istället har vi förvaltningsögonen på oss i alla beslut som tas. Det blev en lite dyrare investering, men vi fick material som kommer hålla mycket längre och spara pengar på sikt.

Martin Lindström

projektledare och tf. fastighetschef Ronnebyhus

Innan beslutet togs att ställa krav på en Svanenmärkt renovering gjordes en inventering av olika märkningsalternativ. Slutligen bestämde sig Ronnebyhus för Svanen då det är en miljömärkning som hyresgästerna känner igen och som ger ett trovärdigt kvitto på att renoveringen har bidragit till miljönytta. Svanen känns igen av 97 % av alla svenska konsumenter.

Resultat och jämförelse med nybyggnation

Renoveringen har tagit lite längre tid än planerat och budgeten för projektet ökade med 10-15 %. Den ökningen ska jämföras med en vanlig ökning på 20-30 % i totalentreprenader. Den totala investeringskostnaden blev ändå 15 miljoner kronor lägre jämfört med rivning och nybyggnation. Dessutom har projektet, enligt entreprenörens Peabs beräkningar, undvikit en klimatpåverkan på 660 ton CO2.

Upphandlingsmässigt har Ronnebyhus ställt ekonomiska krav för att säkerställa en större entreprenör. Trots detta har kravet på Svanenmärkta renoveringarna inte begränsat konkurrensen då Ronnebyhus fick in fem anbud.

Lärdomar och tips till andra

Ronnebyhus har sett den Svanenmärkta renoveringen som ett första lärande-projekt med gedigna miljökrav och återbruksambitioner. Därför var de inte förvånade över att projektet tagit längre tid än planerat.

– Det finns jättemycket att lära av att upprepa momenten. Då blir eventuella misstag färre, du får en snabbare process och kan spara både tid och pengar, förklarar Martin Lindström.

Ronnebyhus rekommenderar:

  • Inventera först hela fastigheten för att se vad som kan bevaras eller restaureras.
  • Starta renoveringen med en lägenhet, eller ett trapphus, för att kunna effektivisera resterande arbete framöver.
  • Säkra kommunikationen med tydlig uppstart och löpande information till alla berörda
  • Uppdatera era rutiner och checklistor inför kommande renoveringar för effektivare arbete.
  • Välj entreprenören med erfarenhet av Svanenmärkta byggprojekt och som har en dedikerad Svanensamordnare.
  • Satsa på en god samverkan mellan fastighetsbolaget, entreprenören och Svanens experter- då går det mesta att lösa.

Lärdomarna av att arbeta utifrån Svanens krav har varit många. Till exempel: att dra nya rör längs med byggnaden och ansluta till stammarna istället för en reline av befintligt avloppssystem. Det är en smart lösning som förenklar framtida drift och underhåll. Svanenmärkningen har dessutom vidgat Ronnebyhus, entreprenörens och underleverantörernas kunskaper om nya miljömärkta byggprodukter med bra funktion och som bidrar till lägre miljöpåverkan.

Läs mer om Ronnebyhus mål och motiv på deras hemsida.

Svanens krav för renovering

Läs mer

Ronnebuhus kostnads- och klimatbesparingar

Läs mer