Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Renovering 102

Svanen är ett starkt verktyg vid renovering av byggnader, det blir bättre val för miljön, klimatet och människorna som ska bo och uppehålla sig i byggnaderna. Kraven främjar resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, en giftfri miljö och cirkulär ekonomi. De främjar också byggnader med ett bra inomhusklimat.

Kriterierna är dessutom anpassade till de tekniska screeningkriterierna för betydande bidrag i EU-taxonomins bilaga 1 för renovering av befintliga byggnader (7.2).

Kraven inkluderar, bland annat:

 • Kartläggning och hantering av skadliga ämnen i den befintliga byggnaden.
 • Kartläggning av delar och material som är lämpliga för återanvändning.
 • Lågt energibehov, eller ett betydligt lägre energibehov, jämfört med hur det var innan renoveringen. *
 • Fuktkontroll av befintliga konstruktioner och fuktsäkrad renoveringsprocess.
 • Miljö- och hälsoegenskaper för kemikalier som används i både byggmaterial och kemiska byggprodukter som exempelvis lim, färg och byggskivor.
 • En materialloggbok som försäkrar byggmaterialens spårbarhet.
 • Effektiv sortering av rivnings- och byggavfall som främjar återbruk och återvinning.
 • Kvalitetskontroll av renoveringsprocessen.

* Med undantag för skyddade byggnader och byggnader som är värda att bevara enligt undantaget i O7.

Produktgruppen inkluderar renovering av kontorsbyggnader, skol- och förskolebyggnader, hotell och konferensanläggningar samt bostäder som småhus, lägenheter, radhus, studentbostäder, äldreboenden och hem för personer med funktionsnedsättningar.

 

 • Välkommen att ansöka om en Svanenlicens!

  Gör så här:

  1. Läs ansökningsguiden.
  2. Logga in i portalen.
  3. Starta er ansökan.


  Är det första gången ni ansöker måste behörig firmatecknare fylla i er företagsinformation och godkänna ansökningsvillkoren. På så sätt får ni inloggning till portalen och rätt att tilldela åtkomst till andra kollegor.

   

  Begär inloggning     

  Till Ansökningsportalen

   

  Vissa specialärenden går inte att göra i ansökningsportalen, Nordic Ecolabelling Portal. Ta kontakt med din rådgivare för sådana fall. Mer information finns på "Ansökan steg för steg".

 • Gäller från den 1 januari 2024 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 251 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 625 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta renoveringen betalas per projekt och är en engångsavgift som baseras på dess entreprenadkostnad Avgiften är 0,15 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad upp till 10 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad för den del som överstiger 10 miljoner EUR.
  Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.
  Minimiavgift per renoveringsprojekt 6 502 EUR.
  Minimiavgift om ingen renovering påbörjas eller avslutas under året 2 167 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning (nya renoveringsprojekt) 1 625 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 541 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 625 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 709 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 083 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag.

   

  Gäller från den 1 januari 2023 Belopp exklusive moms

  Ansökningsavgift

  Ansökan om ny licens 3 114 EUR
  Ansökan om förnyelse av licens när kraven skärpts 1 557 EUR

  Licensavgift

  Licensavgiften för den Svanenmärkta renoveringen betalas per projekt och är en engångsavgift som baseras på dess entreprenadkostnad Avgiften är 0,15 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad upp till 10 miljoner EUR.
  Avgiften är 0,05 % av renoveringsprojektets entreprenadkostnad för den del som överstiger 10 miljoner EUR.
  Halva licensavgiften faktureras vid byggstart och återbetalas inte om ansökan inte fullföljs. Resterande belopp faktureras vid färdigställande.
  Minimiavgift per renoveringsprojekt 6 228 EUR.
  Minimiavgift om ingen renovering påbörjas eller avslutas under året 2 076 EUR per år.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens

  Utvidgning (nya renoveringsprojekt) 1 557 EUR.

  Avgift för kontrollbesök

  Ett kontrollbesök inom Norden ingår vid ansökan om ny eller förnyad licens. Tilläggsavgifter för extra kontrollbesök kan vara aktuellt vid besök hos t.ex. prefableverantörer.

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 519 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 1 557 EUR per besök.
  Kontrollbesök utanför Europa 2 595 EUR per besök.
  Tilläggsavgift för besök som tar längre än en dag 1 038 EUR per dag.

  Miljömärkning Sverige AB har inget ekonomiskt vinstsyfte och finansieras genom avgifterna ovan samt ett årligt statligt bidrag. Bolaget är dock momspliktigt enligt artikel 56 i EU-rådets direktiv 2006/112/EG.

  Fakturering sker i SEK med växelkursen från årets första bankdag

  • För nya ansökningar som beviljas efter 1 juli gäller en avgiftsreduktion för det första året. Minimi- eller maxavgift och eventuell knäckpunkt multipliceras med ”antal resterande dagar innevarande år” x 2/365.
   Knäckpunkt = omsättning där procenttalet ändras i beräkningen av licensavgiften.
   Minimiavgift = den lägsta licensavgiften som miljömärkningsorganisationen årligen fakturerar ett företag eller en koncern per produkt-/varugrupp och per licensieringsland.

   Skulle en föredetta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket eller om en ansökare börjar använda Svanenmärkningen innan licens är tilldelad, har miljömärkningsorganisationen rätt att beivra detta och påfordra denna en ekonomisk ersättning. Ersättningen ska motsvara den omsättningsbaserade licensavgift som licensinnehavaren skulle ha betalt om denne haft en licens, samt ett vite beroende på den otillåtna använd-ningens omfång och hur lång tid användningen pågått samt den skada den olovliga användningen förorsakat miljömärkningen. Vitet ska normalt inte understiga fyra tusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket eller om gällande version av Riktlinjer för miljömärket Svanens logotyp inte följs.

 • 2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  Den 20 februari 2024 beslutade Nordisk Miljömärkning att utöka produktgruppsdefinitionen med ytterligare byggnadstyper. Med anledning av detta har krav O1-O4, P11, O21 och O34-O36 uppdaterats med krav och alternativ för dessa byggnadstyper. Den nya kriterieversionen är 2.1.

  2.0: Ny kriteriegeneration

  Generation 2 av Nordisk Miljömärknings kriterier för renovering har publicerats. Kriterierna är giltiga t.o.m. 30 september 2027.

  1.4 ⇛ 1.5: Justering av krav och förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Justering av krav O16 där energiklasserna har uppdaterats enligt det nya energidirektivet. Ett flertal undantag har också införts eller förändrats i O18, O19, O22, O26 och O27 och förtydliganden har gjorts i kraven O25, O32, O33 och O34. Därutöver har kriteriernas giltighetstid förlängts med 24 månader.

  Den nya versionen heter 1.5 och är giltig t.o.m. 30 juni 2025.

  1.3 ⇛ 1.4: Justering av krav

  Justering av krav O19 där undantag för TiO2 och TMP infördes.

  1.2 ⇛ 1.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Kriterierna har förlängts med 18 månader. Den nya versionen, 1.3, är giltig t.o.m. 30  juni 2023.

  1.1 ⇛ 1.2: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O14 (renoveringsklass för Danmark) och krav O22 (D4, D5 och D6 undantas som restmängd från produktion av silikonpolymerer med ≤ 1 000 ppm vardera). Den nya versionen, 1.2, är giltig t.o.m. 31 December 2021.

  1.0 ⇛ 1.1: Justering av kriterier

  Kriterierna har justerats vad gäller krav O16 och bilaga 8. Den nya versionen, 1.1, är giltig t.o.m. 31 december 2021.

  1.0: Antagande av kriterier

  Kriterier för Renovering beslutades av den Nordiska Miljömärkningsnämnden den 9 november 2018. Versionen heter 1.0 och är giltig till den 31 december 2021.

För dig som licensinnehavare

Här får du tips på hur du kan kommunicera Svanenmärkingen

Läs mer

Kontakta mig för mer information