Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Vad innebär en Typ1-märkning?

Svanen och EU Ecolabel är så kallade Typ1-märkningar. Det innebär att kriteriearbetet utgår från en internationell standard, ISO 14024. Det är en standard för de allra tuffaste och mest tillförlitliga miljömärkningarna i världen.

Det här är grunden till att vi uppfyller de förutsättningar som upphandlingslagstiftningen ställer, för att du ska kunna ställa krav på miljömärkning i dina upphandlingar.

Syftet med Typ 1-märkningar är att ge enhetlig och tillförlitlig information om en produkt eller tjänsts miljöpåverkan. Det vill säga att företagen som har en licens är tredjepartsgranskade.

Skillnaden mellan Typ 1, Typ 2 och Typ 3-märkningar.

Typ 1 = oberoende miljömärkningar utan vinstsyfte och branschintresse och där licensieringen är tredjepartsgranskad.

Typ 2 = dessa är företagsspecifika miljöuttalanden/påståenden samt reklam.

Typ 3 = är självdeklarerade miljödeklarationer från tillverkaren som beskriver produktens miljöpåverkan genom hela dess livscykel.

GEN

Det är Nordiska ministerrådet som har beslutat att Svanen i alla nordiska länder ska följa ISO 14024 och därmed vara en Typ 1-märkning. Då det inte går att certifiera sig mot ISO 14024 har vi valt att vara medlemmar i Global Ecolabeling Network (GEN) som kontrollerar att vi, genom våra rutiner och arbetssätt, följer ISO 14024.

Läs mer om GEN

Lite kort om vad det exempelvis innebär att vara en Typ1-märkning och följa ISO 14024:

  • Vi ska vara oberoende och transparenta samt att vi behöver beskriva om vi är finansierade på annat sätt än från licensintäkter. På vår hemsida beskriver vi att vi till största delen är licensintäktsfinansierade, men har ett litet statsanslag.
  • Vi ska ta fram kriterier för avgränsade områden, som är anpassade för det området och utifrån områdets förutsättningar. Detta gör att vi har olika kriterier för till exempel diskmedel för privat bruk och professionellt bruk.
  • Kriterierna för våra produktgrupper ska vara livscykelbaserade och kraven ska ställas där det gör skillnad. Det vill säga att vi inte tar fram krav till våra kriterier som inte har någon miljöförbättrande påverkan. Kraven ska dessutom inte bara fokusera på klimatet.
  • Besluten av kriterierna ska vara skild från de som licensierar produkterna eller tjänsterna. Svanens kriterier beslutas av Nordiska miljömärkningsnämnden och EU Ecolabels kriterier beslutas av European Union Ecolabelling Board (EUEB). Därefter är det medarbetare på Miljömärkning Sverige som licensierar och kontrollerar företagen som vill ha eller har en licens.
  • Standarden ställer även krav på att vem som helst ska kunna ansöka om en Svanenlicens eller en licens för EU Ecolabel. Detta innebär att man som företag inte behöver vara medlem hos oss för att ansöka eller klara kriterierna.
  • Likaså har licensinnehavaren ett ansvar för att informera och dokumentera eventuella förändringar som har en påverkan på grunderna till varför de fick sin licens. Samt att vi behöver godkänna eventuella förändringar licensinnehavaren vill göra gällande till exempel tillverkningen av en produkt eller utförandet av en tjänst, för att de ska få behålla sin licens.