English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Så ställer du krav på miljömärkning

Så ställer du krav på miljömärkning i upphandlingar

När du ställer krav på och köper in Svanen- eller EU Ecolabel-märkt gynnar du din verksamhets hållbarhetsarbete och sparar tid. Genom att kräva miljömärkt förenklar du kravställningen samt effektiviserar uppföljningen. Miljömärkningarna ställer miljökraven och kontrollerar att de uppfylls. Här beskriver vi hur du lyckas på bästa sätt i dina affärer.

Byggnad med spegelfasad som reflekterar staden och människor

Strategiskt arbete med miljöanpassade offentliga affärer

Innan en offentlig upphandling startar är det bra att identifiera vilka hållbarhetsaspekter som kan påverka att du får den bästa affären för att möta din organisations och samhällets hållbarhetsmål. Det kan du göra i god tid i förväg genom att i samarbete mellan till exempel upphandlare och miljöstrateg identifiera vilka av era miljömål som är relevanta för respektive avtal ni upphandlar.

Lista exempelvis alla avtalen i en kolumn och de olika hållbarhetsmål bredvid. När det är gjort kan du titta på Svanens och EU Ecolabels alla produktgrupper och identifiera vilka av avtalen och hållbarhetsmål som matchar mot våra miljömärkningars produktgrupper.

Där det finns en matchning har du identifierat var det finns potential att ställa krav på märkning i nästa upphandling.

Svanens alla produktgrupper

Hitta här

EU Ecolabels alla produktgrupper

Hitta här

Vissa avtal är mer strategiska eller värdefulla för organisationen. Likaså kan vissa av avtalen ha en stark och tydlig koppling till några av våra kriterier, vilket kan skapa ett enkelt sätt att ställa bra och hårda hållbarhetskrav. Därför kan det vara värt att börja fokusera på dessa avtal. För att göra denna prioritering kan du behöva lägga till några ytterligare parametrar i listan.

Ställ dig följande frågor:

  • Finns det kriterier för att få märkta produkter/tjänster?
  • Ska avtalet bidra till verksamhetens huvuduppdrag?
  • Är avtalet bara till er eller ska det samordnas med andra organisationer?
  • Är det ett verksamhetskritiskt avtal?
  • Är det ett stort kontraktsvärde?

Kom ihåg att avtalen kan matchas mot flera av våra produktgrupper beroende på vad avtalet omfattar. Genom att ställa krav på märkning kan du få stor utväxling av dina hållbarhetskrav och spara mycket tid som kan användas till annat utvecklingsarbete.

Tabell på avtallsinformation

Så använder du märkning genom hela affärsprocessen

En bra och hållbar affär förutsätter att du ha beaktat hållbarhetsaspekterna genom hela affärsprocessen. Det vill säga i förarbetet inför upphandlingen, i upphandlingsdokumenten och i uppföljningen av avtalet. Här beskriver vi hur du kan lyckas.

Genom att använda krav på märkning i upphandlingar är du med och bidrar till driva en effektiv hållbarhetsutveckling. Likaså säkerställer du att leverantörerna klarar uppdaterade märkningskriterier under hela avtalstiden.

 

TIPS!
Vi rekommenderar att man väljer att kräva märkning som ett tilldelningskriterium eller kontraktsvillkor. Då begränsar du inte konkurrensen och ger företagen längre tid att klara märkningskraven.