Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Miljömärkning Sverige AB följer svensk kod för bolagsstyrning. Koden är en del av ramverket för vår förvaltning.

Syftet med koden är bland annat att skapa:

  • Förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarsfull roll i enlighet med givna ägardirektiv.
  • En väl avvägd balans mellan ägare, styrelsen och ledningsgruppen.
  • Största möjliga öppenhet och samverkan mellan ägare, målgrupper, kunder och samhället i övrigt.

Läs mer om svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer om statens ägarpolitik på regeringens hemsida

Bolagsordning