English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Styrelsen

Miljömärkning Sverige AB:s styrelse

 • Annika Helker Lundström ordförande
 • Thomas Andersson Vd Stena Metal International AB
 • Anders Bagge Kansliråd Regeringskansliet
 • Jan Peter Bergkvist Vd SleepWell AB
 • Anita Falkenek senior advisor på Enact Sustainable Strategies
 • Naznoush Habashian hållbarhetschef PostNord Sverige
 • Jörgen Olofsson CIO Enento Group
 • Ulla Sahlberg Arbetstagarrepresentant. Kriteriekoordinator EU-Blomman Miljömärkning Sverige AB
 • Lotten Wesslén Arbetstagarrepresentant. Kriterie- och webbredaktör Miljömärkning Sverige AB

Mer information om styrelsens medlemmar:

Annika Helker Lundström, ordförande
Födelseår: 1952
Utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms universitet.
Ledamot sedan 2020
Andra styrelseuppdrag:

 • Ordförande i IVL AB
 • Ordförande i Återvinningsindustrierna
 • Ordförande i forskningsprogrammet Mistra sustainable consumption
 • Ordförande för Formas programkommitté för det nationella forskningsprogrammet om klimat
 • Vice ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi

Thomas Andersson, Vd Stena Metal International AB
Födelseår: 1960
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm Ledamot sedan 2017
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Stena Metal Inc. och Stena Metal International AB

Anders Bagge, Kansliråd Regeringskansliet
Födelseår: 1977
Utbildning: Civilekonom och magister i nationalekonomi Göteborgs universitet Ledamot sedan 2017

Jan Peter Bergkvist, Vd SleepWell AB
Födelseår:
1957
Utbildning: Naturvetenskapligt gymnasium, flertalet ledarutbildningar vid Scandic Business School, Disney University samt Hilton University Ledamot sedan 2013
Andra styrelseuppdrag:

 • Styrelseordförande SWP Founder's Council, siwi.org
 • Styrelseledamot, SBA Kontroll Adjungerad styrelsemedlem Stockholm Water Foundation & SIWI (Stiftelser)
 • Ordförande i Artister för Miljön (NGO

Anita Falkenek, Senor Advisor på Enact Sustainable Strategies
Födelseår:
1964
Utbildning:
Master of Science inom ekotoxikologi, Uppsala universitet Ledamot sedan 2015
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Organic Sweden

Naznoush Habashian, hållbarhetschef PostNord Sverige 
Födelseår: 1975
Utbildning: Civilingenjör KTH Ledamot sedan 2021

Jörgen Olofsson, CIO Enento Group
Födelseår:
1965
Utbildning: Högskoleingenjör, KTH Ledamot sedan 2018
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Försäkringskassan

Ulla Sahlberg, Arbetstagarrepresentant. Kriteriekoordinator EU-Blomman Miljömärkning Sverige AB
Födelseår:
1958
Utbildning: Tekn. lic., KTH
Personalrepresentant sedan 2012

Lotten Wesslén Arbetstagarrepresentant. Nordisk webbredaktör Miljömärkning Sverige AB
Födelseår:
1960
Utbildning:
Fil. kand., moderna språk, Stockholms universitet
Personalrepresentant sedan 2018