English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Visselblåsning

Visselblåsning

Syftet med en visselblåsarpolicy är att främja ett bra arbetsklimat för våra medarbetare och licensinnehavare. Den finns till för att uppmuntra och möjliggöra rapportering av missförhållanden som rör Miljömärkning Sverige AB. Policyn är avsedd för att rapporterna ska kunna göras anonymt, muntligt eller personligt och att de hanteras på ett professionellt och rättvist sätt.

Visselblåsning definieras som rapportering av missförhållanden som avser situationer där handlingar, underlåtenhet att handla eller andra omständigheter kan påverka Miljömärkning Sverige AB  eller dess intressenter negativt. Detta inkluderar men är inte begränsat till olaglig verksamhet, bedrägeri, korruption, oetiskt beteende, diskriminering och farliga arbetsförhållanden. 

Vi har utsett en visselblåsarkommitté

Miljömärkning Sverige AB har tillsatt en oberoende grupp som är ansvariga för att utreda och behandla visselblåsning. Denna grupp har rätt att anlita jurister och advokater för att stödja utredningen vid behov.

Du kan välja att vara anonym och enligt svensk lag får vi som företag inte ta reda på vem du är som skapat rapporten. 

Miljömärkning Sverige AB förbinder sig att skydda rapportörer mot repressalier, trakasserier eller diskriminering som följd av deras visselblåsning. Alla sådana incidenter ska behandlas omedelbart och konsekvent.

Om utredningen bekräftar missförhållandet, kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att rätta till situationen och eventuellt rapportera det till myndigheterna om det krävs. Rapportören kommer att informeras om resultatet av utredningen inom rimlig tid.

Policyn är avsedd att uppmuntra och stödja en kultur av ärlighet, integritet och ansvar.

 


Rapportera ett missförhållande

Skapa en rapport