English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas

Avgifter för Svanenmärkning

I de flesta fall kan företag som vill Svanenmärka sin produkt eller tjänst förvänta sig att bli fakturerad två avgifter. Dels en ansökningsavgift, dels en årlig licensavgift.

När du ansöker om licens första gången

Ansökningsavgift

I samband med att ett företag ansöker om en Svanenlicens för första gången tar vi ut en ansökningsavgift. Avgiften är en engångskostnad och täcker handläggningen av licensen, granskning av den dokumentation som ska bifogas ansökan samt ett kontrollbesök hos sökanden (inom Norden) och som görs i samband med att licensen beviljas.

Ansökningsavgiften kan variera mellan de olika produktgrupperna beroende på antal produkter/recept etc.

Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan, har Miljömärkning Sverige rätt att avslå den efter ett år från ansökningsdatum. Ansökningsavgiften återbetalas ej.

Årlig licensavgift

När licensen är beviljad, tillkommer en årlig licensavgift baserad på den Svanenmärkta produktens omsättning. Denna avgift ger företaget rätt att använda Svanenmärket på sin licensierade vara eller tjänst och i sin marknadsföring.

När du ansöker om att förnya din licens

Förnyelseavgift

När Svanen lanserar nya reviderade kriterier med skärpta miljökrav, omkring vart fjärde år, måste alla licensinnehavare förnya sina licenser för att visa att deras produkter uppfyller de nya kriterierna genom att skicka in en ny ansökan med tillhörande dokumentation. I samband med detta faktureras en förnyelseavgift.

Observera att arbetet med att förnya licensen mot de reviderade kriterierna måste inledas innan giltighetstiden för de gamla kriterierna och därmed också licensen löper ut. Om ansökning om förnyelse  inkommer efter detta, debiteras i stället en ansökningsavgift enl. ovan.

Om det ansökande företaget inte aktivt arbetar med sin ansökan, har Miljömärkning Sverige rätt att avslå den efter ett år från ansökningsdatum. Förnyelseavgiften återbetalas ej.

Andra typer av avgifter

Utvidgning/ändring av licens

Om du önskar lägga till produkter till din licens, eller ändra innehållet i de produkter du har Svanenlicens för, debiteras du för den tid som går åt för att handlägga ärendet.

Överlåtelse av licens

Om ni önskar överlåta er miljömärkningslicens på grund av bolagsfusion eller annan orsak, fakturerar vi 3 500 kronor för handläggning av detta.

Uppsägning av licens

En uppsägning av licens ska skriftligen skickas till i första hand er handläggare på Svanen alternativt till ansokan@svanen.se. Vid uppsägning av licens tillämpas 3 månaders uppsägningstid.

Olovlig användning av miljömärket Svanen

Skulle en före detta innehavare av licens/registrering, utan att erhålla ny licens/registrering, fortsätta att använda miljömärket har Miljömärkning Sverige rätt att påfordra denne en ekonomisk ersättning. Vitet ska normalt inte understiga fyratusen (4 000) EUR. Miljömärkningsorganisationen kan även vidta rättsliga åtgärder mot olovlig användning av miljömärket.