Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
 1. Minska miljögifterna med Svanen

Minska miljögifterna med Svanen

Det är en lång väg att gå för att nå målet om en giftfri vardag. Men Svanen – med sina stränga kemikaliekrav – är ett bra verktyg för att komma en bit på vägen.

En flicka i närbold som pekar och tittar på en snigel i trädgårdslandet.
Svanen ställer många och stränga krav på de kemikalier som får användas i Svanenmärkta produkter. Kraven tar hänsyn till både hälsa och miljö.

Tillståndet i världen för klimatet och miljön är något som alla pratar om. Det är klimatkris, energikris, bilologisk mångfalds-kris med den biologiska mångfalden men vår planet befinner sig också i en kemikaliekris.

Användningen av kemikalier är stor och ökar snabbt. Bara på den europeiska marknaden finns 100 000 kemikalier. Endast 500 av dessa har vi tillräckliga kunskaper om enligt The European Environment Agency.

Den största källan till utsläpp av skadliga kemikalier idag är produktion och konsumtion. I kosmetika, möbler, elektronik, leksaker, rengöringsprodukter, textilier, papper och engångsartiklar kan det finnas ämnen som är giftiga för både människor, djur och växter.

Svanen utesluter ämnen på grund av deras egenskaper

Svanen utesluter miljögifter, det vill säga ämnen med mycket skadliga egenskaper. Det kan betyda att de är skadliga för miljön, är cancerframkallande, kan förändra cellerna i vår kropp (mutagena) eller kan skada vår förmåga att få barn (skadliga för reproduktionen).

Att förbjuda ämnenas egenskaper är mycket effektivare än att utesluta enskilda ämnen efter vad de heter. Genom att förbjuda alla PFAS-ämnen, det vill säga högfluorerade ämnen eller per- och polyfluorerade ämnen, har Svanen sedan 2003 uteslutit alla 10 000 kemikalier i denna grupp. Inte bara de få som får mediebevakning då och då.

Så långt det är möjligt utesluter vi ämnen som inte bryts ner i naturen och som samtidigt är giftiga för vattenlevande organismer.

Vi använder oss av testresultat och olika regelverk som finns inom EU när vi ställer krav på kemikalier i Svanenmärkta produkter. Vi förbjuder generellt ämnen som finns på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) lista över Substances of very high consern.

Exempel på ämnen som vi alltid har mycket stränga krav på:

 • Siloxaner (D4, D5)
 • Ftalater
 • Mysk
 • Triklosan
 • Nanopartiklar
 • Halogenerade organiska föreningar (t.ex. bromerade flamskyddsmedel och fluorföreningar)
 • Bisfenol A
 • Fri formaldehyd
 • Tungmetaller
 • Organiska tennföreningar
 • Ämnen som inte bryts ner utan lagras i organismer och är giftiga

Svanen bidrar till en vardag med färre miljögifter

Svanen, Nordens officiella miljömärkning, är ett viktigt verktyg för att påverka konsumenters och producenters beteende.

Våra experter utformar stränga miljökrav för de 2-300 produkttyper vi arbetar med. Kraven beslutas av en oberoende nordisk miljömärkningsnämnd. Tillverkarna måste dokumentera att de uppfyller våra krav, och vi kontrollerar allt, som den neutrala tredje part vi är.

Ungefär vart femte år skärper vi kraven, och då måste alla licensinnehavare ansöka om Svanen på nytt. För att uppfylla de nya kraven måste de dokumentera förbättringar.

Vi ställer mycket höga krav på alla hälso- och miljöfarliga ämnen i Svanenmärkta produkter, och vi utesluter även ämnen som misstänks vara skadliga även om det inte är , dvs vi håller oss till försiktighetsprincipen. Det betyder att vi, där det inte finns tillräcklig med information om hur ett ämne påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. Svanen ställer hårdare krav än myndigheterna, och har till exempel förbjudit mikroplaster i kosmetika sedan länge.

Genom att välja Svanen bidrar du till minskad klimatpåverkan, hållbar resursanvändning och ett giftfritt samhälle.