Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Obligatoriska krav

Där du i marknadsundersökningen har kommit fram till att det finns ett stort utbud av miljömärkta produkter eller tjänster så kan du ställa ett obligatoriskt krav (så kallade ska-krav eller tekniska specifikationer). Det vill säga att anbudsgivaren ska erbjuda vissa miljömärkta produkter eller tjänster vilket ska kunna bevisas genom en giltig licens innan tilldelningen.

Krav på miljömärkning

Är det bara en eller få produkter eller en tjänst som ska upphandlas kan det vara enklast att formulera krav likt detta. Alternativt att alla produkter i en sortimentslista ska vara miljömärkta.

(Produkt/tjänst som ska upphandlas) ska, samt under hela avtalstiden, vara märkt med senaste generationen av Svanenmärkning för (ange namnet på miljömärkningens produktgrupp) eller annan likvärdig märkning. Kriteriedokumentet om vad märkningen innebär hittar ni här: (ange länk till kriteriedokumentet)

Bevisning som styrker att kravet uppfylls, genom en giltig licens, (ange om beviset ska bifogas med anbudet eller ska ges in på begäran). Om anbudsgivaren uppfyller kravet genom en likvärdig märkning ska anbudsgivaren visa hur den alternativa märkningen är likvärdig.

Är det utvalda produkter i en längre sortimentslista som ska vara miljömärkta kan du i stället formulera det på följande sätt:

På de produktrader där det är markerat att varan ska vara miljömärkt ska produkten, samt under hela avtalstiden, vara märkt med senaste generationen av Svanenmärkning enligt (ange namnet på miljömärkningens produktgrupp) eller annan likvärdig märkning. Kriteriedokumentet om vad märkningen innebär hittar ni här: [ange (änk till kriteriedokumentet)

Bevisning som styrker att kravet uppfylls, genom en giltig licens, (ange om beviset ska bifogas med anbudet eller ska ges in på begäran). Om anbudsgivaren uppfyller kravet genom en likvärdig märkning ska anbudsgivaren visa hur den alternativa märkningen är likvärdig.

Bevisningen kan antingen ske genom att skapa en kolumn i sortimentslistan där anbudsgivaren kan lägga en länk till bevisningen. Alternativt att du skapar annan möjlighet att bifoga dokument som styrker att kravet uppfylls.

TIPS

  • Kriteriedokumentet för Svanens produktgrupper hittar du här genom att klicka på relevant produktgrupp och scrollar ner fliken ”Kriterier” och väljer dokument på valfritt språk.
  • EU Ecolabels kriteriedokument hittar du på deras hemsida.
  • Det är bra om du skickar med länken. På det sättet skapar du en öppenhet för alla anbudsgivare och ett transparent krav.
  • Information om vad likvärdig märkning innebär kan du läsa här.
  • Glöm inte att skapa förutsättningar för anbudsgivaren att bifoga bevisning i upphandlingssystemet

Krav på bakomliggande kriterier från en miljömärkning

Vill du ställa bra obligatoriska hållbarhetskrav, men inte krav på en miljömärkning, går det bra att välja ut vissa av märkningens krav och ställa krav på bara dessa. Nedan finns ett exempel på formulering som du kan använda.

(Produkt/tjänst som ska upphandlas) ska, samt under hela avtalstiden, uppfylla följande obligatoriska krav från senaste generationen av Svanenmärkning för (ange namnet på miljömärkningens produktgrupp). - (lista alla kravnummer från Svanens kriteriedokument som ni vill att anbudsgivarna ska uppfylla) Kriteriedokumentet med alla kravtexter hittar ni här: (ange länk till kriteriedokumentet) Bevisning som styrker att kravet på märkning uppfylls kan lämnas in i form av:

  • giltigt licensnummer från Miljömärkning Svanen och/eller EU Ecolabel,
  • giltigt licensnummer från annan likvärdig märkning samt en redogörelse som förklarar hur denna märkning uppfyller de angivna kraven från Svanens/EU Ecolabels märkning.
  • annan lämplig utredning eller tekniska dokumentation som visar uppfyllanden av kriterierna för den i upphandlingsdokumentet angivna märkningen. Den lämpliga utredningen kan vara verifierad dokumentation eller intyg från tredje part.

Alternativt att du använder miljömärkningens kravformulering i upphandlingsdokumenten. Detta kan vara lämpligt om det bara är ett eller ett par krav som du vill använda.