English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Koll på kemikalier

Koll på kemikalier

Kemikalier finns överallt runt omkring oss – i mat, i våra kläder, i våra bostäder, på jobbet, i tvålen du tvättar dig med, i luften du andas – ja till och med du själv består av olika kemiska ämnen. Men när du tänker på kemikalier kanske det är röda varningstrianglar som poppar upp i tankarna? Varför har det blivit så att vi förknippar kemikalier med något som är farligt och som vi borde undvika?

Många kemikalier förekommer naturligt i miljön och andra tillverkas industriellt. Bara för att ett kemiskt ämne är naturligt behöver det inte betyda att det inte kan påverka människor, djur och natur negativt. Och på motsatt vis är inte alla tillverkade kemikalier dåliga för oss.

Naturliga kemikalier kan till exempel vara allergiframkallande och tillverkade kemikalier kan ha många positiva egenskaper.

En flicka som håller upp ett förstoringsglas till vita blommor

Vad har kemikalierna för funktion?

Allting är uppbyggt av kemiska ämnen, även kallade kemikalier. Kemikalier används i tillverkning av mängder av olika varor; byggmaterial, mat, textilier, elektronik osv i all oändlighet. De tillför en mängd olika egenskaper och funktioner som är nödvändiga, önskvärda eller som underlättar vår vardag.

Vad är mindre bra?

Samtidigt som kemikalierna har en rad bra och önskvärda egenskaper kan de samtidigt vara  skadliga för vår hälsa eller för miljön. De kan till exempel ha egenskaper som cancerframkallande, farliga för vattenlevande organismer, hormonstörande eller allergiframkallande.

 I EU finns en förordning som heter REACH – registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals). REACH innebär att alla kemikalier som tillverkas och används inom EU ska vara registrerade och utvärderade för att skydda både människor och miljön. Det är upp till företagen som handlar med kemikalier att bevisa detta. I Sverige är det Kemikalieinspektionen som bedriver tillsyn och som har huvudansvaret att se till att REACH införs.

För många kemikalier saknas fortfarande kunskap och forskning om hur de långsiktigt påverkar vår hälsa och miljö. Ett annat problem är att EU:s arbete med att granska kemikalier går väldigt långsamt och nya kemikalier når marknaden betydligt snabbare.

Mer om olika kemiska ämnen

Vad tycker Svanen om kemikalier?

Svanen gillar kemikalier! Det vill säga, de kemikalier som har goda egenskaper och som inte påverkar människa och miljön negativt. De som har farliga egenskaper förbjuder eller begränsar vi så långt det är möjligt. Alltid när vi ställer krav, lutar vi oss mot försiktighetsprincipen. Det betyder att vi, där det inte finns tillräcklig med information om hur ett ämne påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. Vi ställer också krav på kemikalier där det finns forskning och våra gränsvärden för mängden kemikalier som får användas är ofta tuffare än vad lagkraven säger. Ibland tillåter vi mycket små mängder av mindre bra kemikalier om de är nödvändiga för att en produkt ska vara effektiv och fungera som det är tänkt.

Kolla gärna in ChemSecs roliga film om kemikalier!

Fler områden att ha koll på

Minska miljögifterna med Svanen

Läs mer