Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Vad är PFAS?

PFAS är en grupp kemikalier med vatten-, fett- och smutsavstötande funktion. Det finns tusentals olika kemikalier inom gruppen PFAS och alla framställs på konstgjord väg. De kallas också för högfluorerade ämnen eller per- och polyfluorerade ämnen. De används till exempel för att impregnera kläder, för att din mat inte ska fastna i stekpannan och de finns även i kosmetika och hudvård.

Två tjejer som sminkar sig syns i en badrumsspegel

Vad är mindre bra?

Eftersom PFAS är konstgjorda finns det inte någon process i naturen som kan bryta ner dem. De är oerhört stabila ämnen, vilket betyder att de är väldigt svåra att bryta ner och därför kallas de för persistenta. De kan lätt spridas i grund- och dricksvatten. Sen tas de upp av djur via maten och lagras i deras blod och lever. Studier visar att de kan orsaka hormonrubbningar och cancer hos gnagare.   

PFOS och PFOA är två av de mest kända ämnena inom PFAS-gruppen. De anses också vara de mest skadliga. Dessa ämnen har bland annat hittats i vårt grundvatten. Båda dessa ämnen är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. PFOS är nu (förutom vissa undantag) förbjudet inom EU och PFOA blir förbjudet år 2020. Men det kommer tyvärr hela tiden ut nya PFAS-ämnen från olika tillverkare – ämnen som vi ännu inte vet hur det påverkar människor, djur och natur.

PFAS sprids i naturen och olika sorter sprids olika långt och olika snabbt. Man har till exempel hittat PFAS i blodet hos isbjörnar i Arktis. Hur PFAS påverkar människor finns det inte lika mycket forskning kring. Man vet att det lagras i levern, blodet, lungor och njurar. Och misstanken är att det påverkar vår hälsa negativt.

Var hittar man PFAS?

PFAS kan finnas i kläder, skor, smink, hudvård, möbler, matförpackningar, skidvalla, elektronikprodukter, byggvaror och stekpannor.

Vad tycker Svanen om PFAS?

Svanen håller sig till försiktighetsprincipen. Det betyder att vi, där det inte finns tillräcklig med information om hur ett ämne påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. Alltså förbjuder Svanen PFAS i kosmetiska produkter, möbler, textilier, skidvalla, byggmaterial till Svanenmärkta hus och förpackningar för flytande livsmedel.