Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Vad är ftalater?

Ja, vad är egentligen ftalater? Det är en grupp ämnen som används för att göra plaster och gummi mjukt och smidigt, vilket är viktiga egenskaper när de ska användas inom olika områden.

Vad är mindre bra?

Ftalater som tillsatts en plast eller ett gummimaterial  är inte fast bunden till plasten utan kan läcka ut ur materialet under hela produktens livslängd. Och på så vis kan de tas upp av din kropp. Alla ftalater är inte farliga men vissa är hormonstörande eller misstänks vara hormonstörande och kan göra det svårare att få barn. Ny forskning har även visat på möjliga samband mellan ftalater och beteendenedsättningar och allergirelaterade sjukdomar hos barn.

Inom EU regleras användningen av de farligaste ftalaterna genom förbud eller begränsning. Andra ftalater är inte begränsade genom lagstiftning. Dessutom kan produkter som är äldre, eller som tillverkas utanför EU, fortfarande innehålla ftalater som är farliga.  

En hand som vattnar växter med en vattenslang

Var hittar man ftalater?

Ftalater kan finnas i vinyl-/PVC-golv, trädgårdsslangar, leksaker (särskilt i äldre sådana), badbollar, tryck på kläder, tapeter, elkablar, gymbollar, byggmaterial, träningsmattor, kosmetika och målarfärg.

Vad tycker Svanen om ftalater?

Svanen håller sig till försiktighetsprincipen. Det betyder att vi, där det inte finns tillräcklig med information om hur ett ämne påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. För ftalater har Svanen ett generellt förbud mot alla ftalater i våra produktgrupper. Men det kan finnas mycket begränsade undantag där det inte finns alternativ med den funktion som krävs. Men i produkter som exempelvis kosmetika (det regleras också genom lagstiftning), leksaker, målarfärg, golv, textilier och dialyspåsar och -slangar, är ftalater förbjudna.