Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English

Vad är PVC?

PVC (polyvinylklorid) eller vinyl som det också kallar, är ett av de mest använda plastmaterialen. Den tillverkas vanligen av natriumklorid (salt) och olja eller naturgas.

PVC kan ha många olika egenskaper beroende på vilka ämnen som tillsatts plasten vilket gör PVC till en plast med många användningsområden. PVC används till exempel i rör, fönster, kablar, golv, matförpackningar, dialys- och blodpåsar, leksaker, skor, regnkläder, uppblåsbara badleksaker och mycket mer.

Barn som leker i vattnet med en vuxen i bakrunden

Vad är mindre bra med PVC?

Kvicksilvercelltekniken som fortfarande används i vissa anläggningar utanför Europa är en betydande källa till miljöföroreningar. I den avsevärt bättre tekniken (membranmetoden) finns det risk för utsläpp av per- och polyfluorerade organiska ämnen (PFAS).

Mjukgörare som används i mjuk PVC i upp till 60 %, är inte bundna till polymeren, de kan läcka ut och vara en källa till skadliga kemikalier för människor och miljö. Idag utvecklas nya mjukgörare för att ersätta de ftalater som har gett anledning till oro på grund av deras reproduktionstoxiska- och hormonstörande effekter.

Alla nordiska länder tillåter inte förbränning av använd PVC. Danmark har en avfallslagstiftning som säger att all PVC ska sorteras för materialåtervinning. Om materialet exempelvis på grund av tillsatser inte kan materialåtervinnas måste det deponeras. Därför tittar Nordisk Miljömärkning på möjligheterna att kräva återvinning/återtagningssystem för specifika produktgrupper.

Vad tycker Svanen om PVC?

Generellt förbjuder eller starkt begränsar Svanen PVC i produkter där det finns bättre miljöalternativ som fyller samma funktion eller i vanliga förpackningar eftersom avfallshanteringssystemen inte sorterar PVC för materialåtervinning. Svanen förbjuder PVC i Engångspåsar, slangar och -tillbehör för medicinskt bruk, Textil, Leksaker, Golv och Förpackningar för flytande livsmedel. Svanen tillåter styv PVC i Fönster och ytterdörrar men då ska en andel av PVC-materialet vara återvunnet och visa låga halter bly och kadmium i den återvunna råvaran.