Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Vad är cirkulär ekonomi?

Vad är cirkulär ekonomi?

Begreppet cirkulär ekonomi är enklast att förklara om man samtidigt kikar på vad dess motsats är – den linjära ekonomin.

Befolkningsökning, ekonomisk tillväxt och ett ökande välstånd betyder att även den globala efterfrågan och resursanvändningen stiger. Fler på jorden vill konsumera som människor i väst har gjort. Däremot är jordens resurser inte oändliga och de växer inte heller i takt med efterfrågan.

Kvinna som blåser ut en maskros i soluppgången eller solnedgången

Vi måste därför tänka om när det gäller hur varor produceras och hur vi använder dem. Istället för det traditionella ”linjära” tänket med produktion, användning och avfall som leder till utarmning av jordens resurser och stora sopberg, behöver vi tänka cirkulärt. Att ta tillvara på material som kan användas till att tillverka nya produkter.

Cirkulär ekonomi handlar om en effektiv och hållbar resursanvändning. Material och produkter ska stanna kvar i det ekonomiska kretsloppet med högsta möjliga värde under längsta möjliga tid och användas så många gånger som möjligt.

I en cirkulär ekonomin återvinns material. Därför är det viktigt att se på hur produkter utformas och vilka kemikalier som tillsätts för att materialet bäst ska kunna återanvändas. Men det är också viktigt att förebygga resursslöseri till exempel genom lång livslängd, hög kvalitet och möjligheten att byta ut delar och reparera. Syftet är att få ut mer av mindre genom att använda färre material och öka återvinningen och återanvändningen.

Hur arbetar Svanen med cirkulär ekonomi?

Svanen är ett effektivt verktyg för att främja cirkulär ekonomi. Svanens krav tar hänsyn till en vara eller tjänsts hela livscykel, d v s allt ifrån råvaror och produktion till användning och återvinning. Vi ställer till exempel krav på förnybara, återvunna och hållbart producerade råvaror. Svanen ställer tuffa krav på kemikalier, så att material inte ”förorenas” utan lättare kan återvinnas och återanvändas. Krav på minskad resursanvändning och energieffektivitet är viktiga aspekter.

En Svanenmärkt produkt ska vara av god kvalitet och hålla länge. Ta till exempel en soffa: den ska gå att reparera, ha utbytbara delar och vara lätt att demontera. Förpackningar ska optimeras så att mängden avfall blir så liten som möjligt. Ta till exempel en flaska schampo: schampot ska vara effektivt så att håret blir rent med liten mängd schampo. Förpackningen ska vara välfylld och så lite skrymmande som möjligt så att transporterna minimeras.