English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Märkning kan få fler att ta ökat miljöansvar

Märkning kan få fler att ta ökat miljöansvar

Konsumenter är engagerade i miljö- och klimatfrågan och vill göra rätt. De vill stötta varumärken och företag som tar ansvar för klimatet och de litar på miljömärkta varor och tjänster. Men det finns ett så kallat ”green gap” mellan vilja och handling. Hur får vi fler att agera och prioritera miljön oftare i sina vardagsbeslut?

I Miljömärkning Sveriges undersökning Svanenbarometern 2020 uppger 77 % av de tillfrågade att de är oroliga för miljö- och klimatfrågans utveckling. Men bara 18 % agerar så miljö- och klimatvänligt som de skulle vilja. Hur ska vi få fler att komma över ”the green gap”?

– Trovärdig hållbarhetskommunikation av god kvalitet, med till exempel Svanen och EU-Blomman, är en av lösningarna för att överbrygga ”the green gap”. Men nivån på företagens hållbarhetskommunikation är dessvärre ofta alltför låg. Den utgör snarare en barriär än en motor för hållbar utveckling, säger Uta Hönemann, projektledare på Miljömärkning Sverige.

De företag som lyckas med sin hållbarhetskommunikation har en väntande skara kunder:

  • 71 % av de tillfrågade uppger att företag har stor möjlighet att hjälpa konsumenter att välja mer miljö- och klimatvänliga varor tjänster.
  • 76 % har hög tillit till företag som märker sina produkter med märkningar som Svanen och EU Ecolabel (EU-Blomman), som utfärdats av oberoende organisationer.

För att identifiera konsumenternas självbild av sina miljö- och klimatvänliga handlingar fick de tillfrågade i Svanenbarometern uppskatta sitt nuvarande läge och sitt önskade läge på en trappa bestående av sju steg, den så kallade Beteendetrappan. Det är nästan dubbelt så många som är nöjda med sitt befintliga läge, jämfört med de 31 % som önskar ta ett steg högre upp på trappan.

– Vi fann det anmärkningsvärt att det är så få på det översta trappsteget ”jag prioriterar det miljö- och klimatvänliga valet på alla områden, även när det är mer obekvämt och kostar mer”. De allra flesta, 58 %, placerar sig i mitten av trappan. De är inga revolutionärer, men har en stark vilja att agera för miljön och klimatet, säger Uta Hönemann.

Vad innebär Beteendetrappans resultat för hur företag bör kommunicera?

– Det visar att det är viktigt att känna sin målgrupp. Människor prioriterar olika saker och som avsändare måste du använda rätt språk och kanal för att påverka din målgrupp. Genom The Report #3 vill vi bidra med inspiration, kunskap och konkreta tips till hur i företag kan göra det, säger Uta Hönemann.

Årets The Report #3 The communication issue, fokuserar på kommunikation i det nya gröna medielandskapet. Några av de experter som medverkar är: Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, Yasmine Winberg, Resumé, Gustav Martner, Greenpeace, Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer, Erik Modig, Handelshögskolan i Stockholm, Erik Elvingsson Hedén, SB Insights.


Läs The Report!

Till rapporten