English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Fem av tio svenskar kämpar med att göra bra val för miljön

Fem av tio svenskar kämpar med att göra bra val för miljön

Hälften av alla svenskar vill belasta miljön så lite som möjligt och nästan alla gör något för att bidra. Ändå har många svårt att göra bra val för miljön, visar en ny undersökning. Därför satsar Svanen nu på en stor nordisk konsumentkampanj ”Svår att få, lätt att välja”, med stöd av Nordiska Ministerrådet.

Jean hänger på en stol i en studio
Svanens nya nordiska kampanj stöds med medel från Nordiska Ministerrådets projekt "Hållbar livsstil".

Sju av tio svenskar säger att de är måna om vad de som personer kan göra för att skydda miljön och hälften uppger att de att försöker leva på ett sätt som inte ska belasta miljön. Det visar en ny undersökning utförd av undersökningsföretaget Ipsos, för Svanens räkning.

En övervägande majoritet säger att de återvinner sitt avfall och slänger mindre mat, medan betydligt färre uppger att de äter mindre kött, drar ner på flygresor eller köper begagnade varor. Bara ungefär hälften av svenskarna anser att de val, som de gör som konsumenter gällande miljön, har betydelse.

– Det är oroande att så många underskattar vikten av sin egen konsumtion, men det är positivt att vi människor vill göra något åt vår egen miljöpåverkan. För även små miljövinster betyder mycket när de summeras. . Våra positiva miljöval gör det också lönsamt för de företag som är bäst på att arbeta med miljö och på det viset driver vi hela marknaden i rätt riktning. Jag har dock full förståelse för att miljömässigt mer hållbara val kan vara krävande. Det måste nu bli lättare för konsumenterna att göra bättre miljöval, säger Anna Linusson, VD på Miljömärkning Sverige.

Samhälle för köp och släng hindrar hållbar livsstil

Fem av tio svenskar anser dock att de känner ett ansvar som att välja produkter som är bra val för miljön. Men det finns fortfarande flera saker som hindrar dem från att göra just detta. Majoriteten, 55 procent, tycker att det är svårt att veta vilka produkter som är bättre val för miljön, och sju av tio menar att företag ofta överdriver hur bra för miljön deras produkter är.

Samtidigt lever vi ett köp- och slängsamhälle. Så många som 75 procent tror att många produkter är medvetet designade för att ha en kort livslängd och nästan lika många, 74 procent, har upplevt att det är billigare att köpa nytt än att reparera. Många har också upplevt att det är svårt att veta vart de ska vända sig för att reparera, eller att det inte gått att hitta reservdelar.

– Som det är nu krävs det extra krafttag för att hitta produkter som är bättre val för miljön och att reparera det man redan har. Greenwashing sätter dessutom käppar i hjulet eftersom folk vilseleds till att köpa mindre bra produkter. Om vi ska få fart på den gröna omställningen måste en mer hållbar livsstil prioriteras nu, säger Anna Linusson.

Oberoende märkningar gör det enklare

Sex av tio anser att det är av avgörande betydelse att märkningssystemen är objektiva och oberoende av de produkter de märker. Och lika många litar på att en Svanenmärkt produkt är ett bra val för miljön.

– Väljer du att köpa en Svanenmärkt produkt kan du vara säker på att en oberoende tredje part har granskat produkten utifrån några av världens strängaste klimat- och miljökrav. Svanenmärkningen är svår att få för företag, men lätt att välja för oss konsumenter och upphandlare, fortsätter Anna Linusson.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i juli-augusti 2022 av IPSOS Norge. Undersökningen omfattar mer än 5400 intervjuer från Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark, varav 1285 i Sverige, bland representativt urval bland konsumenter som är 16 år eller äldre, viktade efter kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes på nationella språk och enligt metodstandarderna för webbenkäter.

Mer om Svanens kampanj

Svår att få. Lätt att välja.