English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. EU Ecolabels avgifter för produkter och tjänster

Avgifter för produktgrupper, belopp exklusive moms

Miljömärkning kräver resurser för granskning av ansökningar, utveckling av miljökriterier och marknadsföring. Därför finns det avgifter för att märka produkter med EU Ecolabel.

Avgifter för produktgrupper

Ansökningsavgift
(även omprövning)
2 000€

Rabatter
30 % rabatt för företag som är anslutna till EMAS och 15 % rabatt för företag som är certifierade enligt ISO 14001.*Rabatterna går inte att kombinera.
För SME-företag och företag i U-land är avgiften 600€.**)För Microföretagen är avgiften 350€.***)

För att rabatten ska erhållas måste dokumentation som styrker att rabatten är berättigad lämnas vid ansökningstillfället.
Kontrollbesöksavgift Ersättning för resa / logi samt en avgift på 1 200€/dag för arbetstid.
Ändring / utökning 0 – 2 000€ beroende på omfattning.

150€ / timme. Rabatt utgår enligt ovan för EMAS och ISO 14001. *
Årlig licensavgift 0,15 % av omsättningen i EU, dock max 25 000€ och minst 2 000€ per licens. Om total omsättning överskrider maxavgiften på 25 000  € så tillkommer en extra avgift om ytterligare 2 000€ per tillkommande produktionsställe.
SME/Microföretag/U-land erhåller 25 %
rabatt. **, ***

* Om verksamheten är certifierad enligt EMAS eller ISO 14001 utgår rabatt på ansöknings- och omprövningsavgift om miljömärkningskriterierna uttryckligen är inkluderade i certifieringen som del av miljöpolicy eller specifika miljömål.

** Ett litet till mellanstort företag (SME) definieras som ett företag med högst 249 anställda och med en årsomsättning på max 50 miljoner EUR.

Ett utvecklingsland definieras som ett land som är uppfört på OECD:s Development Assistance Committee’s lista över länder som mottager utvecklingsbistånd.

*** Ett mikroföretag definieras som ett företag med högst 9 anställda och en årsomsättning av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter på max 2 miljoner EUR. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag.