English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Stearinljus har 60 % lägre klimatpåverkan jämfört med ful-ljus

Stearinljus har 60 % lägre klimatpåverkan jämfört med ful-ljus

Konsumtionen av ljus fortsätter att öka i EU med ökade klimatutsläpp som konsekvens, visar färska siffror från Eurostat. Kina är bland de länder som exporterar mest ljus. Men det finns bättre val för klimatet. En ny, extern livscykelanalys visar att Svanenmärkta stearinljus leder till 55-60 % minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med paraffinljus.

två illustrerade ljus varav det ena är av paraffin och har mörka utsläppsmoln bakom sig och det andra är av stearin med en äng i bakgrunden
Svanenmärkta stearinljus leder till 55-60 % minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med paraffinljus.

Tack vare krav på förnybar råvara så är Svanenmärkta ljus ett mycket bättre val för klimatet jämfört med ljus av fossil råvara. Det fastlår den nya livscykelanalys som utförts av RISE – Research Institutes of Sweden, på uppdrag av Nordisk miljömärkning.

– Världen befinner sig i en klimatkris och utsläppen av växthusgaser måste minska. Många konsumenter anser att klimatfrågan är den viktigaste hållbarhetsfrågan. Om du ska köpa ljus kan du göra ett litet men enkelt val genom att välja ett Svanenmärkt stearinljus, istället för ett ”ful-ljus” av fossil råvara. Det minskar klimatbelastningen med 55-60 %, säger Elin Östberg, projektledare för livscykelanalysen på Nordisk miljömärkning.

Resultatet av livscykelanalysen visar på vikten av att använda förnybar råvara, stearin, istället för fossil råvara, paraffin, i ljus för att minska dess klimatpåverkan. Förbränningen av paraffin är den främsta bidragande orsaken till den ökade klimatpåverkan från paraffinljus,

Den förnybara råvaran i Svanmärkta ljus ska vara minst 90 %, och stearinet får inte bestå av palm- och sojaolja. Utvinningen av palmolja, som är en förnybar råvara, kan leda till skövling av skogar med förödande konsekvenser för lokalbefolkning, miljö och klimat. Svanen, som är Nordens officiella miljömärkning, utgår i sina krav från ett helhetsperspektiv för att inte flytta miljöproblemen från ett område till ett annat och värderar utifrån varje enskild produktgrupp vilken förnybar råvara som är mest hållbar.

Lägre klimatpåverkan vid val av Svanenmärkt ljus

  • Analysen visar att klimatpåverkan från Svanenmärkta ljus är 55-60 % lägre jämfört med paraffinljus. Analysen är en livscykelanalys där klimatpåverkan från produktion av råvara, tillverkning av ljus, transport till butik och förbränning av ljus är inkluderat. Klimatpåverkan från växthusgaser beräknas i CO2-ekvivalenter.
  • Jämförelsen utgår från att tillverkningen av såväl stearin- som paraffinljus sker i Sverige. Paraffinljus tillverkas dock ofta utanför EU, t.ex. i Kina. Kina står för 71 % av de ljus som EU-länderna importerar från icke EU-länder. Om jämförelsen skulle gjorts med ett paraffinljus tillverkat i Kina skulle skillnaden i klimatpåverkan blivit större dels pga. långa transporter, dels pga. sämre el-mix.
  • År 2022 konsumerade länderna i EU 860 319 ton ljus till ett värde av 24 500 000 SEK (2 485 725 EURO). Majoriteten av alla ljus som köps tillverkas av paraffin.
  • 53 % av de nordiska konsumenterna anser att klimatfrågan är den viktigaste hållbarhetsfrågan, visar Svanens nordiska konsumentundersökning.

Källor:

Candle Statistics from 2016 to 2022 | ECMA

Significant growth of EU candle trade in 2022 - Products Eurostat News

The European market potential for candles

Livscykelanalysen har utförts av RISE – Research Institutes of Sweden, och baseras på Svanens kriterier för ljus, generation 2.8.

Studien har genom förts inom ramen för Hålllbar livsstil, ett projekt i samarbete med Nordiska Ministerrådet.

Elin Östberg Produktutvecklare +46 8-55 55 24 97 elin.ostberg@svanen.se

Detta projekt är en del av Sustainable Living - ett initiativ finansierat av Nordiska Ministerrådet. Läs mer.