English

Favoriter

Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
 1. Greenwashing: ny undersökning visar att konsumenter inte litar på grön reklam

Greenwashing: ny undersökning visar att konsumenter inte litar på grön reklam

Svanens nya nordiska undersökning visar att tilliten till marknadsföring med miljöargument är låg bland nordiska konsumenter. Däremot litar nordborna på Svanen och andra oberoende tredjepartscertifieringar, till skillnad från företagens egna märkningar.

Det finns en utbredd skepsis mot företagens hållbarhetskommunikation, bara 22 % litar på marknadsföring som använder argument som “miljövänlig”, “hållbar” eller “klimatneutral”. Samtidigt så litar 61 % på oberoende tredjepartscertifieringar som Svanen och EU Ecolabel.

– Det är avgörande att vi ställer om till en hållbar konsumtion, annars kan vi inte nå miljö- och klimatmål och bidra till en mer cirkulär ekonomi. Vi måste konsumera mindre och när vi konsumerar måste det vara enkelt att välja rätt för miljön. Men vår nya undersökning visar att konsumenter i Norden inte har förtroende för marknadsföring med miljöargument, då det finns en djungel av ”gröna” märkesliknande symboler, som vilseleder konsumenter. Men undersökningen visar att de har förtroende för Svanen och EU Ecolabel, åtminstone än så länge. Vi hoppas därför på kraftfulla åtgärder mot greenwashing. Till exempel genom att EU:s nya lagförslag, som vill förbjuda märkning som inte grundas på ett certifieringssystem eller är fastställt av myndigheter, snarast drivs igenom, säger Anna Linusson, vd på Miljömärkning Sverige.

Så här tycker konsumenter i Norden om hållbar konsumtion:

 • 53 % anser att klimatförändringarna är den mest kritiska hållbarhetsutmaningen.
 • 22 % litar på marknadsföring med argument som ”miljövänlig”, ”hållbar” eller ”klimatneutral”.
 • 18 % litar på att företagens egna märkningar är bra val för miljön.
 • 61 % litar på att produkter, som är märkta med oberoende tredjepartscertifieringar Svanen och EU Ecolabel, är bra och hälsosamma val för miljön.
 • 59 % tycker att det är viktigt att märkningsorganisationen är objektiv och oberoende av de produkter den licensierar.
 • 21 % anser att privata företag och myndigheter gör tillräckligt för att bidra till en mer hållbar konsumtion.
 • 76 % har upplevt att produkter avsiktligt är tillverkade så att de ej går att reparera.
 • I Sverige känns Svanen igen av 97 % av invånarna.
 • Jämfört med övriga länder så är svenskarna de i Norden, 58 %, som i högst grad kopplar Svanenmärkta produkter till ett bra val för miljön.

Nordic Consumer Sustainability Index 2022 genomfördes av IPSOS Norge på uppdrag av Nordisk Miljömärkning. Undersökningen omfattade totalt 5 419 respondenter från Danmark, Finland, Island Norge och Sverige.För mer information: Therese Rydén, projektledare, Miljömärkning Sverige, Therese.Ryden@svanen.se.

Miljömärkning Sverige arbetar på uppdrag från regeringen för en mer hållbar konsumtion och Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Den nordiska undersökningen presenteras på seminariet Greenolution Friday den 25 november, som är en motvikt till Black Friday.

Ur programmet för Greenolution Friday:

 • Peter Alestig, klimatredaktör på Dagens Nyheter, författare till Världen som väntar.
 • Carl Schlyter, kampanjledare för systemförändring och klimat på Greenpeace.
 • Läs mer:

Friday 25 nov 2022 (svanen.se)

Nytt lagförslag mot greenwashing stärker Svanens roll - svanen.se