English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Spara in 45 miljoner batterier

Spara in 45 miljoner batterier

Svanenmärkta engångsbatterier har mer än 50 % högre prestanda jämfört med ett standardbatteri. Om de 90 miljoner engångsbatterier som förbrukas i Sverige per år vore Svanenmärkta, så skulle det spara in 45 miljoner batterier/år.

Svanen ställer hårda krav som ska skilja ut det Svanenmärkta engångsbatteriet från andra icke Svanenmärkta engångsbatterier. Svanenmärkta engångsbatterier ska räcka mer än 50 % längre jämfört med vad den internationella standaren för engångsbatterier kräver *.

- Vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil och spara in på jordens resurser, då vi i Sverige lever som om det fanns fyra jordklot att förbruka. Små handlingar som att välja Svanenmärkta batterier kan göra skillnad. I första hand ska du välja uppladdningsbara batterier. Men för vissa produkter som kräver lite el, som fjärrkontroll till TV till exempel, är engångsbatterier bättre, säger Richard Harbrecht, rådgivare för batterier på Miljömärkning Sverige.

Ett vanligt problem som leder till resursslöseri och batterisvinn är att engångsbatterierna ligger för länge på hyllan i affären och förlorar sin laddning. Därför har Svanen ett krav på ”shelf life”, där minst 90% av den ursprungliga laddningen ska finnas kvar efter ett år. Med hjälp av bäst före-datum kan du enkelt kolla så att inte batteriet inte är för gammalt. 

Svanenmärkta alkaliska engångsbatterier batterier uppfyller både miljökrav och sociala krav. Här är några av kraven:

  • strikta testkrav på driftstid, hållbarhet, säkerhet och kvalitet.
  • mycket låga gränsvärden för tungmetaller, som kan förekomma som mindre föroreningar. Jämfört med EU-kommissionen så är Svanens gränsvärde: 50 ggr lägre för kvicksilver, 20 ggr lägre för kadmium, samt 4 ggr lägre för bly.
  • förbud mot PVC i såväl batterier som förpackningar.
  • Corporate Social Responsability-policy för att säkerställa en ansvarsfull användning och inköp av begränsade råvaror och "konfliktfria" mineraler.
  • Krav på sjysta arbetsvillkor (FN Global Compact). Kontrollbesök görs på plats i fabriken.

Uppladdningsbara batterier är det bästa valet för miljön. Redan efter fyra uppladdningar ger de mer miljönytta jämfört med engångsbatterier och de kan laddas upp flera hundra gånger. Men ibland kräver livspusslet snabb batterihjälp och då är inte uppladdningsbara batterier ett alternativ. Och för vissa användningsområden, som fjärrkontroll till TV till exempel, är engångsbatterier bättre.

Vill du veta mer?

Här hittar du kriterierna för Svanenmärkta engångsbatterier:

Läs mer

Så har vi räknat

Svanens krav jämförda med internationella standard

Läs mer