Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Tre av tio ton koldioxid kan sparas in med Svanenmärkt tvätteri

Tre av tio ton CO2 kan sparas in med Svanenmärkt tvätteri

Världen befinner sig i en klimatkris, så det är bråttom att ställa om produktionen för att kunna nå klimatmålen. En ny rapport visar att det går att spara in 27 % CO2, genom att välja ett Svanmärkt tvätteri för tvätt av arbetskläder.

Nordisk Miljömärkning ska, i samarbete med Nordiska ministerrådet, ta fram en serie rapporter om klimatbesparingar för att inspirera fler verksamheter att på ett enkelt sätt göra bra val för klimatet.

En man och kvinna i varselkläder och hjälm ute på ett fält
Det går att spara in 27 % CO2, genom att välja ett Svanmärkt tvätteri för tvätt av arbetskläder.

Den första rapporten fokuserar på en energislukande bransch: stora tvätterier för arbetskläder. Svanenmärkningen tar ett helhetsgrepp och utvärderar miljö- och klimatpåverkan i alla relevanta skeden av en produkts livscykel så att klimatpåverkan minskas.

Rapporten, som tagits fram i Danmark, visar att om 92 danska kommuner skulle välja Svanenmärkta tvätterier för tvätt av arbetskläder, så skulle det innebära en besparing på 480 ton CO2. Besparingen baseras på 2 750 ton arbetskläder som tvättas årligen i de danska kommunerna.

– Ju fler kommuner och företag som väljer Svanenmärkt tvätt för att tvätta sina arbetskläder, desto större blir effekten. Så vi hoppas att många beställare blir medvetna om att det är enkelt att välja rätt för klimatet med Svanenmärkta tvätterier, säger Nicholas Nehaul, produktspecialist för textilservice på Miljömärkning Sverige.

Om även andra textilier hade inkluderats i beräkningen, såsom sängkläder och handdukar från hälso- och sjukvårdssektorn, skulle antalet sparade ton koldioxidutsläpp vara ännu högre.

Sparar in 27 % CO2

Beräkningen bygger på de krav som ger den bästa grunden för att beräkna en direkt klimateffekt. Förmodligen skulle besparingen bli ännu större men Nordisk Miljömärkning har valt en låg nivå. Resultatet visar ändå på en minskning med minst 27 % CO2, vilket motsvarar 175 g CO2 per kg tvätt.

Beräkningen bygger på en livscykelanalys som uteslutande har fokuserat på koldioxidutsläpp. Besparingen beror främst på energieffektivisering och begränsning av utsläpp av växthusgaser.

I texten används CO2, men avser CO2e, CO2-ekvivalenter är den gemensamma enhet som används för beräkningar av samtliga växthusgaser.

Svanen ställer också andra krav, men dessa ingår inte i beräkningen. Till exempel krav på tvättkemikalier, nya fordon som uppfyller den senaste Eurostandarden och utbildning i Eco-driving.

Dessutom finns det också ett antal poängkrav som premierar en ännu lägre energiförbrukning än det obligatoriska kravet. Poängkraven ingår inte i beräkningen eftersom de är svåra att kvantifiera och beräkna genomsnittliga data på. Poängkraven är inte obligatoriska, varje tvätteri får välja vilka områden de vill ta poäng på.

Beräkningen utfördes av den danska konsultfirman Viegand Maagøe. Läs mer om analysen.


Svanens krav för tvätterier

Läs mer här

Hitta ett Svanenmärkt tvätteri

Se på karta