Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
English
  1. Alla Borås bilars CO2-utsläpp skulle sparas in med Svanens klimatsmarta renovering

Alla Borås bilars CO2-utsläpp skulle sparas in med Svanens klimatsmarta renovering

Om alla bostäder med renoveringsbehov i miljonprogrammet skulle renoveras med Svanens kriterier, skulle det motsvara minskade koldioxidutsläpp från 57 00 bilar, ungefär lika många bilar som i Borås.

Miljömärkning Sverige har för första gången tagit fram kriterier för renovering.

– Det är bråttom om vi ska minska vår klimatpåverkan. Energieffektivisering av  är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmål. Så därför har vi i våra nya kriterier för renovering  fokuserat på att drastiskt minska byggnadens energiförbrukning och på att återanvända byggmaterial.  Där finns många koldioxidutsläpp att spara in, säger Björn Haugland, affärsområdeschef, Hus och Renovering.

Miljömärkning Sverige har för första gången tagit fram kriterier för renovering. Enbart i Sverige finns 250 000 lägenheter i miljonprogrammet med renoveringsbehov.   

– Svanenmärkning är ett effektivt  verktyg för att säkra att bostäderna renoveras med strikta miljökrav framtagna ur ett helhetsperpektiv. Dessutom är det ett enkelt sätt för fastighetsägare  att kommunicera sin insats för en klimatsmartare värld till de boende. Hela 96% av alla svenska konsumenter känner till Svanen, som är Sveriges enda konsumentmärkning för bostäder, säger Björn Haugland, affärsområdeschef, Hus och Renovering.

Svanens kriterier  för renovering av bostäder, skola och kontor fokuserar även på:

  • Giftfri miljö: Inventering och sanering av farligt avfall
  • Cirkulär ekonomi: återanvändning:  Då produktion av byggmaterial utgör en väsentlig andel av den totala klimatbelastningen för  byggnader är återanvändning ett viktigt grepp för att minska koldoxidutsläppen.
  • Hälsosam innemiljö: Förutom krav på hälsosamma material så måste byggnaden klara gränsvärde för PCB, ett svårnedbrytbar miljögift som finns i gamla byggnader.    

Så har vi räknat. Vi har jämför koldioxid-besparingen av energieffektivisering vid renovering med utsläpp från vägtrafiken. Syftet är att ge en uppfattning om av hur många bilars koldioxidutsläpp-utsläpp det finns att spara in på genom renovering med Svanens kriterier. Antalet bilar registrerade i Borås, en av Sveriges 15 största städer,  motsvarar ungefär summan bilar som besparingen omfattar.