102 Renovering

Svanenmärkt renovering är ett bra verktyg för att säkra att renoveringsprojekt blir utförda med skarpa miljökrav, god kvalitetssäkring och med hänsyn till en god inomhusmiljö.

En Svanenmärkt renovering garanterar att den renoverade byggnaden har:

  • låg energianvändning efter renovering
  • god innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier
  • inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt
  • byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav.
  • främjat återbruk av byggprodukter och material

De byggnadstyper som kan genomgå Svanenmärkt renovering är småhus, flerbostadshus, byggnader för skola och förskola samt kontorsbyggnader.

Information om senaste kriterieversionen

Ansök om en Svanenlicens

Senaste nytt om Svanenmärkt renovering!

Kontakta mig för mer information:

Elinor Holén
Produktspecialist, Renovering

Telefon: 08 - 55 55 24 38
E-post: elinor.holen@svanen.se
 

 

Kriteriedokument

Namn Version
Engelska 1.1
Svenska 1.1

Remissdokument

Namn Språk
Remissammanställning Svenska

Övriga dokument

Namn Språk
Bakgrundsdokument Svenska
Ifyllbara bilagor Svenska
Bakgrundsdokument Engelska
Ifyllbara bilagor Engelska

Jag vill Svanenmärka min produkt!

Kontakta mig och ge mig mer information