Nyheter

Visste du att produktionen av mat som slängs varje år motsvarar cirka 3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.