English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Familjen Pihlblad flyttar in i forskningsvillan

Familjen Pihlblad flyttar in i forskningsvillan

Den 11 juni invigdes Dalarnas Villa med pompa och ståt. Ett utbildningsprojekt som syftar till att tillsammans höja kompetensen i byggbranschen för att vi ska kunna bygga långsiktigt hållbara byggnader med sund inomhusmiljö där människor kan leva och må bra. Utbildningsprojektet har genomförts tillsammans med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, Fiskarhedenvillan, entreprenörer och Byggdialog Dalarna.

Dalarnas villa är ett utbildningsprojekt som syftar till att höja kompetensen i byggbranschen gällande långsiktigt hållbara byggnader.

Dalarnas Försäkringsbolag ser Dalarnas Villa som en möjlighet att visa byggbranschen, myndighetspersoner, och andra intressenter praktiska lösningar, produkter och system med bäring på energihushållning, säkerhet och trygghet gällande brand, inbrott och vatten samt inte minst miljöpåverkan.


Huset ritades av studenter från Högskolan Dalarna och gymnasieelever har stått för uppförandet under erfaren handledning av handplockade entreprenörer. Materialet till stommen levererades av Fiskarhedenvillan.


Nu när huset är färdigt kommer det att hyras ut till familjen Pihlblad under fyra år. Under den tiden ska doktoranden Bojana Petrovic undersöka hur inomhusmiljön upplevs och fungerar i villan. De kommer under den här perioden att testa två olika ventilationssystem och undersöka bland annat hur de påverkar energianvändningen i huset.

Dalarnas Försäkringsbolags vd Anders Grånäs inviger Dalarnas Villa

Den 11 juni var det dags för en officiell invigning. Många av de som varit inblandade i projektet var på plats och kunde se Dalarnas Försäkringsbolags vd, Anders Grånäs, klippa bandet och lyssna på familjen Pihlblads förväntningar på att bo i Dalarnas Villa. Villan har även klarat kraven för att bli Svanenmärkta. Svanen var därför på plats på invigningen och Elinor Holén, tf affärsområdeschef hus och renovering, delade ut certifikat till Simon Strömqvist, chef Skadeförebygg Dalarnas Försäkringsbolag.

– Från det att vi på Svanen fick frågan om det gick att Svanenmärka Dalarnas Villa har vi följt projektet. Vi var med på ett av de inledande mötena och har träffat många av de inblandade. Kompentensen har varit hög och intresset för projektet har varit stor bland de som arbetat med villan, säger Elinor Holén.

Många intressanta lösningar har tagits fram för att göra villan till så brand-, inbrotts- och vattenskadesäker som möjligt. Samtidigt har målet varit att också skapa ett hus med så lite negativ inverkan på miljön som möjligt. Ett flertal av de områden som projektet fokuserat på ställer Svanen redan krav på, såsom fuktsäkerhet och ventilation.

– Nu när huset är färdigt kan vi se att de har lyckats bra med samarbetet och Dalarnas Villa är ett unikt exempel på hur bra resultatet kan bli när olika branscher slår sina kloka huvuden ihop. Vi kommer att följa forskningsprojektet med avseende på inomhusmiljön och se om det kommer fram ny intressant fakta som vi kan använda oss av i kommande kriterier, säger Helen Karlsson, rådgivare hus och renovering.

Svanenlicensen överlämnades vid invigningen av Helen Karlsson och Elinor Holén.

Kontakta mig för mer information: