English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Gröna inköp är inte dyrare

Gröna inköp är inte dyrare

15 olika varor och tjänster genomlystes och bedömdes av konsultföretaget Ramböll. I 11 fall av 15 var de miljömärkta varorna konkurrenskraftiga, det vill säga de låg på samma prisnivå eller var billigare. Bara i fyra produktgrupper var det gröna alternativet dyrare.

Dags avliva myten om att miljöansvar kostar

– Det är mycket positivt att vi fått svart på vitt att miljömärkta produkter inte är kostnadsdrivande. Så nu kan vi avliva myten om att miljömärkta produkter skulle vara dyrare. Den myten stöter vi på bland såväl inköpare och konsumenter, , säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige.

– Resultatet visar att miljökrav med Svanen och EU Ecolabel kan ställas i offentlig upphandling utan att därför riskera att kostnaden ökar för samhället. Kostnaden kanske till och med minskas på längre sikt med tanke på att bättre produkter ur miljösynpunkt konsumeras.

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att bidra till att såväl nationella som globala hållbarhetsmål. Inte minst handlar det om ur vi använder skattepengar. Det är stora summor årligen. I Sverige omsätter offentlig sektor ca 640 miljarder SEK/året.

–  Nu måste vi se till att kunskapen om hur konkurrenskraftiga gröna inköp är sprids så att ännu fler upphandlare och politiker kan sätta mål för gröna inköp. Det är bråttom om vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål. Klimatet och miljön kan inte vänta, säger Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige

En av de produktgrupper som jämfördes i rapporten var restauranger/offentligt drivna matsalar. Där såg man till exempel hur pengar sparades in på Svanenmärkta restaurangen då elförbrukningen minskade liksom kostnaden för inköp av kött, till exempel.

De exempel man räknat på kommer från den danska marknaden men är överförbara till den svenska marknaden - miljömärkta varor och tjänster är inte dyrare för att de produceras i ett annat land. Svanen är en nordisk märkning, med samma krav och licensavgifter.

 

Gröna inköp är inte dyrare

Upphandlare driver marknaden framåt

Rapporten konstaterar att en viktig drivkraft bakom prisutvecklingen har varit att offentliga upphandlare ställt krav på miljömärkta produkter. På så vis kan ”gröna val” idag matcha konventionella produkter vad gäller pris och utbud. Svanen och EU Ecolabel är bland de märkningar som rapporten utgår från. Rapporten konstaterar att Svanen och EU Ecolabels kriterier har lett till ökad utveckling, innovation och konkurrens och drivit marknaden framåt.

Läs hela rapporten.