English
Favoriter
 1. Hållbart/beständigt trä för utomhusbruk 086
Bild för produktgrupp, hållbart trä

Hållbart/beständigt trä för utomhusbruk 086

Ett Svanenmärkt beständigt trä har hög motståndskraft mot röta samtidigt som den har en låg miljpåverkan. Det är ett miljöanpassat alternativ till traditionell impregnering med biocider. Det ställs även krav på att träråvaran ska komma från certifierade hållbara skogar.

 • Avgifter fr.o.m. 2019-01-01, gäller tills vidare

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 30 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer, debiteras 15 000 SEK exkl. moms per trätyp.
  Omprövningsavgift *) 15 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer, debiteras 7 500 SEK exkl. moms pers trätyp.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) För den del av licensens nordiska omsättning som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms

  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift.
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidningen avser granskning av ny trätyp debiteras 15 000 SEK exkl. moms per trätyp.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 750 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 500 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 15 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa***) 15 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa***) 25 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

  ***) Det utgår en extra avgift om 1 000 EUR per dag om besöket tar längre än en dag.

  Avgifter fr.o.m. 2018-01-01, till 2018-12-31

  Ansökningsavgift:

  Ansökningsavgift inkl. ett kontrollbesök inom Norden *) 28 000 SEK exkl. moms. I ansökningsavgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer, debiteras 14 000 SEK exkl. moms per trätyp.
  Omprövningsavgift *) 14 000 SEK exkl. moms. I avgiften ingår granskning av två trätyper. För granskning av ytterligare typer, debiteras 7 000 SEK exkl. moms pers trätyp.

  Årlig licensavgift:

  Årlig nordisk licensavgift**) För den del av licensens nordiska omsättning som understiger 50 miljoner EUR debiteras 0,3 % + moms

  För den del av omsättningen som överstiger 50 miljoner EUR debiteras 0,05 % + moms.
  Minimiavgift för licensen i Norden 2 000 EUR per år exkl. moms
  Maxavgift för licensen i Norden Ingen maxavgift.
  Årlig licensavgift utanför Norden (i de fall de Svanenmärkta produkterna omsätter mer än 300 000 EUR utanför Norden) 2 000 EUR per år exkl. moms

  Om den Svanenmärkta produkten enbart säljs utanför Norden debiteras alltid en minimiavgift.

  Avgift för utvidgning/ändring av licens:

  Utvidgning/ändring av befintlig licens Om utvidningen avser granskning av ny trätyp debiteras 14 000 SEK exkl. moms per trätyp.

  Övrigt arbete debiteras efter hur lång tid arbetet tar i anspråk:
  - Mindre än 4 timmar: 3 500 SEK exkl. moms
  - Mellan 4 och 8 timmar: 7 000 SEK exkl. moms
  - Mer än 8 timmar: 14 000 SEK exkl. moms.

  Avgift för kontrollbesök:

  Tilläggsavgift för extra kontrollbesök inom Norden 5 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Norden men inom Europa 14 000 SEK exkl. moms per besök
  Kontrollbesök utanför Europa 24 000 SEK exkl. moms per besök

  Eurokurser: Växelkursen på årets första bankdag används för omräkning till nationell valuta.

  *) För mikroföretag halveras avgiften. För att rabatten ska utgå ska både ansökaren och produktionsstället uppfylla definitionen av ett mikroföretag, d.v.s. maximalt ha tio anställda och en total omsättning (av både miljömärkta- och icke miljömärkta produkter) under 2 miljoner EUR.

  **) Koncerner betalar endast en licensavgift.

 • Information om senaste versionen av kriterierna för Svanenmärkt hållbart trä

  2.2 ⇛ 2.3: Förlängning av kriteriernas giltighetstid

  Nordisk Miljömärknings kriterier för Hållbart/beständigt trä för utomhusbruk har förlängts med 24 månader. Den nya versionen, 2.3 är giltig till och med den 31 december 2021.

  2.1 ⇛ 2.2: Justering av krav

  Två justeringar har införts i kriterierna:

  • Information om energianvändning (MJ/m3 torkat virke) ska i så stor utsträckning som möjligt hämtas från underleverantörer/sågverk. Justeringen innebär också att fuktinnehållet i ingående trä-råvara och slutprodukt ska uppges.
  • Referenser till klassificeringar för hälsa- och miljöfara i enlighet med EU:s preparatdirektiv (1999/45/EC) har tagits bort, då direktivet nu helt har ersatts av CLP-förordningen.

  Den nya versionen, 2.2, är giltig t.o.m. 31 december 2019.

  2.0 ⇛ 2.1: Justering av krav

  Två justeringar har införts i kriterierna:

  • Naturligt hållbart trä är en del av produktgruppen och krav O14 förtydligas med hur naturligt hållbart / resistent trä ska verifiera krav på beständighet.
  • På grund av nya klassificeringar för två kemikalier som används i processen att kemiskt modifiera trä kompletteras krav O4 med fler undantag. Dels klassificeringen akut toxicitet och specifik organtoxicitet för furfurylalkohol och dels klassificeringen specifik organtoxicitet för maleinsyreanhydrid.

  De nya träkraven har också införts i kriterierna som ett alternativt sätt att uppfylla kraven på virkesråvara. De nya träkraven innebär att licensinnehavaren ska vara Chain of Custody-certifierad.

  Den nya versionen, 2.1, är giltig t.o.m. den 31 december 2019.

  1.5 ⇛ 2.0: Ny kriteriegeneration

  Svanens kriterier för Hållbart trä har reviderats. Den nya versionen, 2.0, är giltig t.o.m 31 december 2019.

 • För att kunna använda Svanen i er marknadsföring måste ett antal krav uppfyllas och ni måste ha en giltig Svanenlicens. Ansökan, som visar att er produkt uppfyller kraven skickas till Miljömärkning Sverige. När produkten har blivit godkänd har ni rätt att använda Svanenmärket i all er marknadsföring så länge licensen är giltig.

  Börja med att ladda hem vår ansökningsvägledning och följ de olika stegen för att ansökningsprocessen ska gå smidigt och för att ni ska få en godkänd Svanenlicens så snart som möjligt.

  Ansökningsvägledning Hållbart beständigt trä

  I vägledningen finns nyttiga länkar till såväl den ansökningsblankett du ska använda som till kriterier och avgifter.

  En ansökan omfattar:

  • Ifylld ansökningsvägledning
  • Ifylld ansökningsblankett
  • Dokumentationsöversikt
  • Dokumentation som visar kravuppfyllnad enligt kriteriedokumentet

  Lycka till med din ansökan!

Kontakta mig för mer information