English
Favoriter
Dina favoriter har nu skickats! Ett fel uppstod när dina favoriter skulle skickas
  1. Miljönytta kök

Spara 3 000 ton lösningsmedel/år

3 000 ton lösningsmedel/år skulle kunna sparas in om alla Sveriges kök vore Svanenmärkta. Det vill säga ytbehandlades med modern vatten- och UV-teknik, istället för med lösningsmedelsbaserad.

Lösningsmedel innehåller flyktiga organiska partiklar, VOC, som försämrar inomhusmiljön och kan till exempel orsaka lungbesvär för astmatiker. Utsläpp av VOC i naturen kan leda till att marknära ozon bildas, vilket påverkar såväl jordbruket som klimatet negativt. Syftet med beräkningen är att illustrera möjligheten att ställa om till en mer giftfri miljö. Idag finns redan kök, som till exempel de Svanenmärkta som produceras med vatten- och UV-teknik.

Så har vi räknat:

I Sverige producerades 2 264 438 stommar 2020.
Ett kök innehåller ungefär 14 stommar/skåpsenheter.
Totalt utgör det 161 745 st kök år 2020.

Ett genomsnittligt kök målat med lösningsmedelsburen färg motsvarar en kemikalieförbrukning omräknat till ca 20 kg lösningsmedel. Motsvarande kök målat med modern vatten- och UV-teknik motsvarar en förbrukning av ca 1 kg lösningsmedel. Ett minimum av lösningsmedel krävs för att säkra hållbarheten på köksstommen, till exempel vid kanten av köksluckorna.

Om alla lösningsmedelsbaserade färger och lacker byts ut till vatten/UV-baserade färger och lacker skulle 19 kg lösningsmedel sparas in, vilket motsvarar 3 073 ton lösningsmedel.

Utsläppsmängden av VOC (flyktiga organiska partiklar) beror på eventuell reningsteknik som används. Oavsett upplägg med rening uppstår alltid diffusa utsläpp vid användning av höghaltiga ytbehandlingsprodukter. Lösningsmedel innehåller flyktiga organiska partiklar, VOC, som försämrar inomhusmiljön och kan till exempel orsaka lungbesvär för astmatiker. Utsläpp av VOC i naturen kan leda till att marknära ozon bildas, vilket påverkar såväl jordbruket som klimatet negativt.

Källor:

TMF

Tillverkaren Nobia Tidaholm, som har transfererat ca 97 % av ytbehandlingen till vatten- och UV- teknik (baserat på utfall 2020) och som fortsätter att sträva efter ytterligare ökad andel under 2021.